Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 178 - 182 2019-04-30

Mineral Content of Leaves, Stalks and Fruits of European Cranberrybush Plant (Viburnum opulus L.)
Gilaburu Bitkisinin (Viburnum opulus L.) Meyve, Sap ve Yaprağının Mineral İçeriği

Onur TAŞKIN [1] , Barış Bülent AŞIK [2] , Nazmi İZLİ [3]


The micro elements were found 12.81-215.83-436.35 mg kg-1 Iron (Fe), 5.69-12.38-8.05 mg kg-1 Copper (Cu), 6.45-19.97-25.81 mg kg-1 Zinc (Zn) and 1.56-26.62-40.47 mg kg-1 Mangan (Mn), respectively. Protein results of fruits, stalks and leaves were determined as 0.52%, 0.51% and 12.10%, respectively. The results showed that the protein and mineral contents of the leaves (except copper) were higher than the fruit and the leaves, and the alternative evaluation possibilities of leaves should be investigated.%, Potassium (K), 0.21-0.48-2.44% Calcium (Ca), 0.05-0.04-0.37% Magnesium (Mg) and 0.04-0.06-0.09% Sodium (Na), respectively. 0.93-0.10-1.17 fruits, stalks and leaves were determined as 0.52-0.51-1.94% Nitrogen (N), 0.09-0.04-0.42% Phosphorus (P), European CranberrybushThe macro element contents of In this study, the protein and mineral contents of fruit, stalks and leaves of naturally grown European Cranberrybush were investigated.

Sonuçlar yapraklardaki protein ve mineral madde içeriklerinin (Bakır hariç) meyve ve saptan daha yüksek olduğunu ve yaprakların alternatif değerlendirme olanaklarının araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Meyve, sap ve yaprakların protein sonuçları ise sırasıyla %0.52, %0.51 ve %12.10 olarak belirlenmiştir. Gilaburu meyve, sap ve yapraklarının makro element içerikleri sırasıyla %0.52-0.51-1.94 Azot (N), %0.09-0.04-0.42 Fosfor (P), %0.93-0.10-1.17 Potasyum (K), %0.21-0.48-2.44 Kalsiyum (Ca), %0.05-0.04-0.37 Magnezyum (Mg) ve %0.04-0.06-0.09 Sodyum (Na) olarak tespit edilmiştir. Mikro elementleri ise 12.81-215.83-436.35 mg kg-1 Demir (Fe), 5.69-12.38-8.05 mg kg-1 Bakır (Cu), 6.45-19.97-25.81 mg kg-1 Çinko (Zn) ve 1.56-26.62-40.47 mg kg-1 Mangan (Mn) olarak bulunmuştur. araştırılmıştır.doğada organik olarak yetişen gilaburunun meyve, sap ve yapraklarının mineral madde ve protein içerikleriBu çalışmada,

 • Akbulut M, Calisir S, Marakoglu T, Coklar H 2008. Chemical and Technological Properties of European Cranberrybush (Viburnum Opulus L.) Fruits. Asian Journal of Chemistry, 20(3): 1875-1885.
 • Bolat S, Özcan M 1995. Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvesinin Morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Kimyasal Bileşimi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim, Adana.
 • Boyacı H, Çöteli E, Karataş F 2016. Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvesindeki A, E Vitamini, Beta-Karoten, Likopen, Redükte ve Okside Glutatyon Miktarlarının Araştırılması. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 111-117.
 • Burnaz NA, Koz M, Demir A, Şen İU, İskefiyeli Z, Baltaş N, Aktaş A, Gündoğdu A, Duran C, Ertürk Ö, Küçük M 2010. Gilaburu Meyvesinin Özütlerinin Mineral Bileşimi ve Biyolojik Aktiviteleri. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2 Temmuz, Zonguldak.
 • Bremmer JM 1965. American Society of Agronomy, Part 2, Inc. Pub. Agronomy Series, Madison, WI, s. 1149-1178.
 • Ceylan D, Aksoy A, Ertekin T, Yay AH, Nisari M, Karatoprak GŞ, Ülger H 2018. The Effects of Gilaburu (Viburnum opulus) Juice on Experimentally Induced Ehrlich Ascites Tumor in Mice. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 14(2): 314-320.
 • Çam M, Hisil Y 2007. Comparison of Chemical Characteristics of Fresh and Pasteurised Juice Of Gilaburu (Viburnum opulus L.). Acta Alimentaria, 36: 381-385.
 • Ecevit-Genç G, Yıldırım HN 2018. Leaf and Petiole Anatomy of Viburnum opulus L. (Adoxaceae). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1): 102-106.
 • Er F, Özcan MM 2010. Chemical Compositional Properties and Mineral Contents of Some Apple Cultivars. South-Western Journal of Horticulture Biology and Environment, 1(2): 121-131.
 • Horneck DA, Hanson D 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Pres. Washington, D.C, s. 157-164.
 • Isaac AR, Johnson WC 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Pres. Washington, D.C, s. 65-170.
 • İlhan M, Ergene B, Süntar I, Özbilgin S, Saltan Çitoğlu G, Demirel MA, Keleş H, Altun L, Küpeli Akkol E. 2014. Preclinical Evaluation of Antiurolithiatic Activity of Viburnum opulus L. on Sodium Oxalate-induced Urolithiasis Rat Model. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-7.
 • Kalyoncu IH, Ersoy N, Elidemir AY, Karali ME 2013. Some Physico-Chemical Characteristics and Mineral Contents of Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruits in Turkey. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 7(6): 424-426.
 • Koca S 2009. Kayseri İlinde Gilaboru Bitkisi (Viburnum Opulus L.) Üzerinde Bulunan Arthropoda Türlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 62 s.
 • Konarska A 2017. Comparative Micromorphology and Anatomy of Flowers and Floral Secretory Structures in Two Viburnum Species. Protoplasma, 254(1): 523-537.
 • Özrenk K, Gündoğdu M, Keskin N, Kaya T 2011. Some Physical and Chemical Characteristics of Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Fruits in Erzincan Region. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(4): 9-14.
 • Rop O, Reznicek V, Valsikova M, Jurikova T, Mlcek J, Kramarova D 2010. Antioxidant Properties of European Cranberrybush Fruit (Viburnum opulus var. edule). Molecules, 15: 4467-4477.
 • Saltan G, Süntar I, Ozbilgin S, Ilhan M, Demirel MA, Oz BE, Keleş H, Akkol EK 2016. Viburnum opulus L.: A Remedy for the Treatment of Endometriosis Demonstrated by Rat Model of Surgically-İnduced Endometriosis. Journal of Ethnopharmacology, 193: 450-455.
 • Sarıözkan S, Türk G, Eken A, Bayram LÇ, Baldemir A, Doğan G 2017. Gilaburu (Viburnum opulus L.) Fruit Extract Alleviates Testis and Sperm Damages Induced by Taxane-Based Chemotherapeutics. Biomedicine & Pharmacotherapy, 95: 1284-1294.
 • Taşkın O, İzli G, İzli N 2018. Convective Drying Kinetics and Quality Parameters of European Cranberrybush. Tarım Bilimleri Dergisi - Journal of Agricultural Sciences, 24(3): 349-358.
 • Tuglu D, Yılmaz E, Yuvanc E, Erguder I, Kisa U, Bal F, Batislam E 2014. Viburnum opulus: Could it be a new alternative, such as lemon juice, to pharmacological therapy in hypocitraturic stone patients?. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(4): 297-299.
 • Ulger H, Ertekin T, Karaca O, Canoz O, Nisari M, Unur E, Elmalı F 2013. Influence of Gilaburu (Viburnum opulus) Juice on 1, 2-dimethylhydrazine (DMH)-induced Colon Cancer. Toxicology and Industrial Health, 29(9): 824-829.
 • Zarifikhosroshahi M 2015. Gilaburu (Viburnum Opulus L.) Meyvelerinde Biyoaktif, Biyokimyasal Ve Besin Element İçerıklerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 145 s..
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5741-8841
Author: Onur TAŞKIN (Primary Author)
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8395-6283
Author: Barış Bülent AŞIK
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2084-4660
Author: Nazmi İZLİ
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 16, 2018
Acceptance Date : December 24, 2018
Publication Date : April 30, 2019

APA Taşkın, O , Aşık, B , İzli̇, N . (2019). Gilaburu Bitkisinin (Viburnum opulus L.) Meyve, Sap ve Yaprağının Mineral İçeriği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 178-182 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.484362