Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 80 - 85 2018-12-31

Factors Affecting the Selection of Fresh Vegetable and Fruit Supply Point in the City Center of Tokat Province
Tokat İli Kent Merkezindeki Yaş Sebze Meyve Tedarik Noktasının Seçiminde Etkili Olan Faktörler

Berrin DAL [1] , Halil KIZILASLAN [2]


The aim of this study was to see the consumers selection of vegetable fruit supply channels and to determine the factors that are effective in the selection. The data that used within the scope of the study was obtained from face-to-face interviews with households in the urban area of Tokat province. In this study, which of the alternatives of supermarket, markets, greengrocer, neighborhood market in the supply of fresh vegetable fruit is preferred by consumers and the criteria (affordable price, fresh products, quality products, various products, easy transportation, shopping, park facilities, organic product, product selection, habit, service facility, hygiene, all seasons to find that are effective in this selection, was determined by the analytical hierarchical process method. According to the findings, it was determined that the consumers paid the most attention to cleanliness (0.125) and secondly, they consider picking the product as important (0.093). In the supply of fresh fruits and vegetables, the supermarket was ranked first with 40% and the neighborhood market with 22%.

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yaş sebze meyve tedarik kanalı seçimi ve bunları seçmelerinde  etkili olan faktörlerin ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında Tokat ili kentsel alanındaki hane halkı ile yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada, tüketicilerin yaş sebze meyve tedarikinde süpermarket, market, manav, semt pazarı alternatiflerinden hangisini  tercih ettikleri ve bu seçimde etkili olan kriterlerin (uygun fiyat, taze ürün, kaliteli ürün, çeşitli ürün, kolay ulaşım, istenilen miktarda alabilme, toplu alışveriş, park olanakları, organik ürün, ürünü seçerek alma, alışkanlık, servis imkanı, her mevsimde bulabilme, temizlik) tüketici tercihindeki önemlilik derecesi Analitik Hiyerarşik Süreç yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda tüketicilerin en çok temizliğe (0,125) dikkat ettiği,  ikinci olarak ise ürünü seçerek almaya (0,093) önem verdiği belirlenmiştir. Yaş sebze meyve tedarikinde ise süpermarketin %40' lık değer ile ilk sırada, semt pazarının ise %22 ile ikinci sırada yer aldığı gözlemlenmiştir.

  • Akbay C, Tiryaki G, Gül A 2007. Consumer Characteristics Influencing Fast Food Consumption in Turkey, Food Control, 18: 904-913.
  • Akpınar MG, Özkan B, Oral Atalay M, Kızılay H 2009. "Tüketicilerin Yağ Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi", Modern (Süper-Hipermarket) Perakendeciler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 211–221.
  • Collins M 1986. Sampling, Consumer Market Research Handbook Country-Of-Origin Labeling, Journal of Agriculture and Applied Economics, 37(1): 49-63.
  • Doğan HG, Onurlubaş HE, Kızılaslan H 2014. "Edirne İli Keşan İlçesinde Yaşayan Tüketicilerin Meyve Sebze Tüketim Yeri Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler" CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı. 12(2):13-27
  • Pezikoğlu F, Ergun ME, Erkal S 2004. Taze Meyve-Sebze Pazarlama Zincirinde Modern Perakendecilerin Durumu, Bahçe, 33(1-2): 75-84.
  • Polat C, Külter B 2007. “Tüketicilerin Perakende Mağaza Tercihini Etkileyen Faktörler: Niğde İli Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3):109-126
  • Saaty TL 1990. Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, 2nd Edition, Pittsburgh, 54.
  • Saaty TL 1994. “Funamentals of Decision Making and Priority Theory”, RWS, Pittsburgh, 95.
  • Saaty TL 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83-98.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-2337-7498
Author: Berrin DAL (Primary Author)
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4642-0030
Author: Halil KIZILASLAN
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 18, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Dal, B , Kızılaslan, H . (2018). Tokat İli Kent Merkezindeki Yaş Sebze Meyve Tedarik Noktasının Seçiminde Etkili Olan Faktörler . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 80-85 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472165