Subjects

• Agricultural Economics


Articles


N. KIZILASLAN, H. KIZILASLAN
PROBLEMS AND STRATEGIC RECOMMENDATIONS FOR EMPOWERMENT OF WOMEN IN TURKEY, The Journal of Social Sciences Research, (2020)
G. ALTINTAŞ, A. ALTINTAŞ, E. ORUC, H. KIZILASLAN, E. ÇAKMAK, D. BİROL
Factors Affecting Utilization of Young Farmer Project Support Example of TR-83 Region, Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, (2020)
H. KIZILASLAN, S. BİRSİN
Balıkesir İli İvrindi İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapılarının İncelenmesi, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2020)
R. YÜZBAŞIOĞLU, H. KIZILASLAN
Tokat İli Turhal İlçesi Hayvansal Destekleme Kullanan Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2020)
B. DAL, H. KIZILASLAN, N. KIZILASLAN, A. ERDEM
Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı ve Sorunları, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2019)
S. NALİNCİ, H. KIZILASLAN
Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama ve Pazarlama Sorunları, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2019)
S. NALİNCİ, H. KIZILASLAN
AMASYA İLİNDEKİ ÜRETİCİLERİN RİSKE KARŞI TUTUMLARI VE TARIM SİGORTASI KARAR SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2019)
B. DAL, R. YÜZBAŞIOĞLU, H. KIZILASLAN
Öğrencilerin Gıda Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Almus Meslek Yüksekokulu Örneği), Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2019)
B. DAL, H. KIZILASLAN
Factors Affecting the Selection of Fresh Vegetable and Fruit Supply Point in the City Center of Tokat Province, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
R. YÜZBAŞIOĞLU, H. KIZILASLAN, N. KIZILASLAN, E. KURT
Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2018)
E. HAZNECİ, H. KIZILASLAN
Irrigation water use characteristics of farmers and their interaction with irrigation union in Bafra district of Samsun province, Turkey, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2017)
R. KIZILOĞLU, H. KIZILASLAN
Analysis of factors affecting households’ fish consumption in Erzurum, Turkey, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2016)
E. Hazneci, H. Kızılaslan, V. Ceyhan
Can irrigation water price occur under free market conditions? The case of Samsun, Antalya and Çanakkale Provinces, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2015)
H. KIZILASLAN, H. DOĞAN
Organization and Producer Assocations of the Agricultural Sector of EU and Turkey, The Journal of Social Sciences Research, (2013)
H. KIZILASLAN, A. YALÇIN
Marketing Systems Fresh Fruits and Vegetables of European Union and Turkey, The Journal of Social Sciences Research, (2012)