Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 35 - 43 2018-12-31

Estimating the Potential Demand for Organic Milk in Turkey
Türkiye’de Organik Süte Yönelik Potansiyel Talebin Tahminlenmesi

Nilgün DOĞAN [1] , Semiha KIZILOĞLU [2] , Abdulbaki BİLGİÇ [3]


Organic milk is new in the domestic market and is produced using organic production techniques certified by Ministry of Agriculture Forestry. This research aims to reveal the existence of organic milk demand in the domestic market and willingness to pay. To reach this aim contingent valuation method was used. The data used in the study was obtained from face to face interviews conducted in identified fourteen provinces ofnTurkey in in June of  2016. According to research results; possibility of willingness to pay in respect of the organic nature of the milk; it is increasing in direct amount purchased and income. Willingness to pay is directly proportional with household income and 53% of high income households are willing to pay more. In addition it has been found that willingness to pay is decreasing as organic milk price increases. The average willingness to pay price per capia was found as 5.17 TL in organic milk. Regarding the region variables in the model, households that live in Marmara region to reference region would like to pay 0.68 TL less. In addition to these results, it can be said that the consumer group that accepts the price premium payment for organic milk may be able to obtain information about the characteristics of the target market.

Araştırma, Türkiye’de henüz iç piyasada yeni olan ve yoğun girdi kullanımı yerine organik üretim teknikleri kullanılarak üretilen ve bu özellikleri Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği güvenilir bir kurum tarafından sertifikalandırılan organik süt için iç piyasada talebin varlığını ve tüketicilerin ödeme isteğinin ne olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için Koşullu Değerleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, Türkiye’de yedi bölgede belirlenen on dört ilde 2016 yılında Haziran ayında yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; sütün organik olma özelliği konusunda, fazladan ödeme yapma olasılığı; satın alınan miktar ve gelir ile doğru orantılı olarak artmaktadır ve yüksek gelir grubunda bulunan hanelerin %53 daha fazla ödeme yapma olasılığında oldukları belirlenmiştir. Buna ilaveten, ödeme yapma olasılığının; içinde kalıntı olmadığı garanti edilmiş olan sütün fiyatı yükseldikçe, azaldığı saptanmıştır. Hanelerin litre başına ortalama kabul ettikleri ödeme istekliliği fiyatı organik sütte 5.17 TL olarak bulunmuştur. Modelde ele alınan bölgeler değişkenine bakıldığında, Marmara bölgesinde yaşayan haneler modelde referans alınan bölgeye göre 1 litrelik organik süt için mevcut piyasa fiyatı üzerinden 68 kuruş daha az ödeme istekliliği olasılığında oldukları elde edilen bulgularla desteklenmektedir. Bu sonuçlara ilaveten organik süt için fiyat pirimi ödemeyi kabul eden tüketici grubundan hedef pazarın özellikleri ile ilgili bilgi elde edilebileceği söylenebilir.
 • Anonim 2014. Organik süt. http://www.anadolumor ganik.com/organik-süt2/coment-page-3/ (Erişim tarihi: 18.03.2014).
 • Angulo AM, Gil JM 2007. Risk perception and consumer willingness to pay for certified beef in Spain. Food Quality and Preference, 18(8):1106-1117.
 • Bernard JC, Bernard DJ 2009. What is it about organic milk? An experimental analysis. American Journal of Agricultural Economics, 91(3): 826-836.
 • Collins M 1986. Sampling editör: R. Worcester, vd. Consumer market researcher handbook. Elsevier Science Publishing Company inc., London.
 • Demiryürek K 2011. Organik tarım kavramı ve organik tarımın dünya ve Türkiye’deki durumu. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1): 27-36.
 • Doğan N, Kızıloğlu S 2015. Konvansiyonel süt üreticilerinin organik süt üretimine bakışı: Gümüşhane ili örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(3): 276-282.
 • Greene WH 2003. Econometric Analysis. Pearson Education India, Delhi.
 • Gujarati DN 2009. Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education, New Delhi.
 • Haab TC, McConnell KE 2002. Social norms and illicit behavior: An evolutionary model of compliance. Journal of environmental management, 66(1): 67-76.
 • Hanemann M, Loomis J, Kanninen B 1991. Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics, 73(4), 1255-1263.
 • Şengül M, Ürkek B 2013. Organik Süt. Sidas Medya Yayınları, 15s, İzmir.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-7142-8296
Author: Nilgün DOĞAN (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9610-2578
Author: Semiha KIZILOĞLU
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5946-0915
Author: Abdulbaki BİLGİÇ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Doğan, N , Kızıloğlu, S , Bi̇lgi̇ç, A . (2018). Türkiye’de Organik Süte Yönelik Potansiyel Talebin Tahminlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 35-43 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472829