Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 51 - 59 2019-10-31

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri
The Effects of Row Spacing and Intra-Row Spacing Distance on Seed Yield and Some Plant Properties of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

Bilal KESKİN [1] , Hatice ÖNKÜR [2]


Bu araştırma sulu şartlarda faklı sıra arası (17.5, 35, 52.5 ve 70 cm) ve sıra üzeri (10, 20, 30 ve 40 cm) mesafelerinde yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa)’nın Titicaca çeşidinin bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), sap kalınlığı (mm), tohum verimi (kg da-1), salkım oranı (%), sap verimi (kg da-1), biyolojik verim (kg da-1)ve hasat indeksini (%) belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün araştırma çiftliğinde 2017 yılında kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, farklı sıra aralığı mesafelerinin kinoa’nın bitki boyu, dal sayısı, sap kalınlığı, tohum verimi, sap verimi ve biyolojik verime etkileri önemli bulunmuştur. Diğer taraftan farklı sıra aralığı mesafelerinin salkım oranı ve hasat indeksi üzerine etkisi önemsiz olduğu belirlenmiştir. Iğdır ekolojik şartlarında tohum üretimi amacıyla kinoa’nın 35 cm sıra aralığında ve 10 cm sıra üzeri mesafesi ile ekiminin yapılmasının daha uygun olacağı belirlenmiştir. Belirlenen mesafelerde kinoa’nın ekilmesi durumunda 597.3 kg da-1 tohum ve 636.1 kg da-1 sap verimi alınabileceği belirlenmiştir. 

This research was conducted to determine the plant height (cm), stem diameter (mm), number of branches (number plant-1), seed yield (kg da-1), panicle ratio (%), stem yield (kg da-1), biological yield (kg da-1) and harvest index (kg da-1 )in Titicaca variety of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivated at different row spacing (17.5, 35.0, 52.5 and 70.0 cm) and intra-row spacing (10, 20, 30 and 40 cm). The experiment was established at the research farm at Agricultural Practice and Research Center, Igdir University with 3 replications  as a factorial design in 2017 year. According to the study results, the effects of different row spacing on plant height, stem diameter, number of branches, seed yield, stem yield and biological yield in quinoa were found to be significant. On the other hand, the effect of different row spacing on bunch ratio and harvest index quinoa was found to be also insignificant. In order to produce seeds under Igdir ecological conditions, it was determined that cultivation of quinoa with 35 cm row spacing and 10 cm intra-row spacing will be more suitable. In case of sowing of quinoa at determined distances, it was determined that 597.3 kg da-1 seed and 636.1 kg da-1 stem could be taken.

 • Albayrak S, Güler M, Töngel Ö 2005. Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1): 56-63.
 • Anonim 2017. Başbakanlık DMİ Genel Müdürlüğü Meteoroloji Bültenleri. Ankara.
 • Basra SMA, Iqbal S, Afzal I 2014. Evaluating The Response of Nitrogen Application on Growth, Development and Yield of Quinoa Genotypes. İnternational Journal of Agriculture and Biology, 16(5): 886‒892.
 • Bertero HD, Ruiz RA 2008. Determination of Seed Number in Sea Level Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Cultivars. European Journal of Agronomy, 28(3): 186-194.
 • Bertero HD, Ruiz RA 2010. Reproductive Partitioning in Sea Level Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Cultivars. Field Crops Research, 118: 94–101.
 • Berti DM, Serri GH, Wilckens ER, Alarcon M 1998. Study on Yield of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Grown at Different Inter- and Intra Row Spacings. Agro Ciencia, 14(1): 63-71.
 • Bhargava A, Shukla S, Ohri D 2007. Genetic Variability and Interrelationship Among Various Morphological and Quality Traits in Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), Field Crops Research, 101: 104–116.
 • Bhargava A, Shukla S, Ohri D 2008. Implications of Direct and Indirect Selection Parameters for Improvement of Grain Yield and Quality Components in Chenopodium quinoa Willd. International Journal of Plant Production, 2(3): 183-191.
 • Cardozo A, Tapia M 1979. Valornutritivo. In: Tapia M, Gandarillos H, Alandia S, Cardozo A, Mujica A. Quinoa y kaniwa, cultivos Andinos. Bogota CIID, Oficina Rgiond para la america Lotina, pp. 149-192, ISBN: O-88936-200-9.
 • De Troiani RM, Sanchez TM, Reinaudi NB, de Feramola A 2004. Optimal Sowing Dates of Three Species of Grain-Bearing Amaranth in The Semi-Arid Argentine Pampa. Spanish Journal of Agricultural Research, 2 (3): 385-391.
 • Fuentes F. Bhargava A 2011. Morphological Analysis of Quinoa Germplasm Grown under Low Land Desert Conditions, Agronomy and Crop Science, 197: 124–134.
 • Geren H, Kavut YT, Topçu GD, Ekren S, İştipliler D 2014. Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3): 297-305.
 • Geren H, Kavut YT, Altınbaş M 2015. Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 69-78.
 • Henderson TL, Johnson BL, Schneiter AA 2000. Row Spacing, Plant Population and Cultivar Effects on Grain Amaranth in the Northern Great Plains. Agronomy Journal, 92(2): 329-336
 • Jacobsen SE, Stolen O 1993. Quinoa- Morphology, Phenology and Prospects For Its Production as A New Crop in Europe. European Journal of Agronomy, 2: 19–29.
 • Kacar B 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: II. Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 453, Ankara, 464s.
 • Kaya Çİ 2010. Akdeniz Bölgesinde Damla Sistemiyle Tatlı ve Tuzlu Su Kullanılarak Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Quinoa Bitkisinin Verimiyle Toprakta Tuz Birikimine Etkileri ve Saltmed Modelinin Test Edilmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 122 s.
 • Kır AE 2016. Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 46 s.
 • Kır AE, Temel S 2016. Iğdır Ovası Kuru Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4): 145-154,
 • Kır AE, Temel S 2017. Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 353-361.
 • Law–Ogbomo KE, Ajayi SO 2009. Growth and Yield Performance of Amaranthus cruentus Influenced by Planting Density and Poultry Manure Application. Notulac Botanical Horti Agrobotonici Cluj-Napoca, 37(1): 195-199.
 • Miranda M, Vega-Galvez A, Quispe-Fuentes I, Rodriguez MJ, Maureira H, Mar-tinez EA 2012. Nutritional Aspects of Six Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Ecotypes from three Geographical Areas of Chile. Chilean Journal of Agricultural Research, 72(2): 175-181.
 • Olofintoye JAT, Abayomi YA, Olugbemi O 2015. Yield Responses of Grain Amaranth (Amaranthus cruentus L.) Varieties to Varying Planting Density and Soil Amendment. African Journal of Agricultural Research, 10(21): 2218-2225.
 • Parvin N, Islam MR, Nessa B, Zahan A, Akhand MIM 2013. Effect of Sowing Time and Plant Density on Growth and Yield of Amaranth. Eco-friendly Agriculture Journal, 6(10): 215-219.
 • Pearsall DM 1992. The Origins of Plant Cultivation in South America. In: C.W.Cowan, P.J.Watson (Eds.). The Origins of Agriculture. Smithsonian Institute Press, Washington, DC, pp: 173-205.
 • Pourfarid A, Kamkar B, Akbari GA 2014. The Effect of Density on Yield and Some Agronomical and Physiological Traits of Amaranth (Amaranthus spp). International Journal of Farming and Allied Sciences, 3(12): 1256-1259.
 • Prommarak S 2014. Response of Quinoato Emergence Test and Row Spacing in Chiang Mai-Lumphun Valley Lowland Area. Khon Kaen Agricultural Journal, 42(2): 8-14.
 • Rea J, Tapia M, Mujica A 1979. Pr´acticas Agron´omicas. In: Quinoa y Ka˜niwa, Cultivos Andinos. , pp. 83–120. Tapia, M., H. Gandarillas, S. Alandia, A. Cardozoand A. Mujica. (eds.). FAO, Rome, Italy
 • Reichert RD, Tatarynovich JT, Tyler RT 1986. Abrasive Dehulling of Quinoa (Chenopodium quinoa): Effect on Saponin Content as Determined by an Adapted Hemolytic Assay. Cereal Chemistry, 63(6): 471-475.
 • Repo-Carrasco Valencia RAM, Serna LA 2011. Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) as a Source of Dietary Fiber and Other Functional Components. Food Science and Technology (Campinas), 31(1): 225-230.
 • Risi J, Galwey NW 1991. Effects of Sowing Date and Sowing Rate on Plant Development and GrainYield of Quinoa (Chenopodium quinoa) in a Temperate Environment. The Journal of Agricultural Science, 117(3): 325-332.
 • Sajjad A, Munir H, Anjum ESA, Tanveer M, Rehman A 2014. Growth and Development of Chenopodium Quinoa Genotypes at Different Sowing Dates. Journal of Agricultural Research, 52(4): 535-546.
 • Shams AS 2011. Combat Degradation in Rain Fed Areas by Introducing New Drought Tolerant Crops in Egypt. International Journal of Water Resources and Arid Environments,1(5): 318-325.
 • Sigsgaard L, Jacobsen SE, Christiansen JL 2008. Quinoa, Chenopodium quinoa, Provides a New Host for Native Herbivores in Northern Europe: Case Studies of the Moth, Scrobipal paatriplicella, and the Tortoise Beetle. Cassidane bulosa. Journal of Insect Science, 8: 1–4.
 • Simmonds NW 1971. The Breeding System of Chenopodium quinoa. I. Male Sterility, Heredity, 27: 73-82.
 • Spehar CR, Da Silva Rocha JE 2009. Effect of Sowing Density on Plant Growth and Development of Quinoa, Genotype 4.5, in the Brazilian Savannah Highlands, Bioscience Journal Uberlândia, 25(4): 53-58.
 • Szilagyi L, Jornsgard B 2014. Preliminary Agronomic Evaluation of Chenopodium quinoa Willd. under Climatic Conditions of Romania. Scientific Papers. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 57: 339-343.
 • Tan M, Yöndem Z 2013. İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Yeni Bir Bitki: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 25(B): 62-66.
 • Yarnia M, Benam MBK, Tabrizi EFM 2010. Sowing Dates and Density Evaluation of Amaranth (cv. Koniz) as a New Crop. Journal of Food Agriculture and Environment, 8(2): 445-448.
 • Yıldız N, Bircan H 1991. Araştırma ve Deneme Metotları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 697, Ziraat Fak. No: 30, Ders Kitapları Serisi No: 57, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6826-9768
Author: Bilal KESKİN (Primary Author)
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0514-7912
Author: Hatice ÖNKÜR
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2017-FBE-L05 nolu proje
Thanks Araştırma, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2017-FBE-L05 nolu proje olarak maddi destek sağlanarak yürütülmüştür.
Dates

Application Date : March 6, 2019
Acceptance Date : June 13, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Keski̇n, B , Önkür, H . (2019). Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 51-59 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.536580