Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 282 - 295 2019-12-31

Distantes R. Bhattacharjee (Stachys L. /Lamiaceae) Altseksiyonu Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik ve Mikromorfolojik Çalışmalar
Comparative Micromorphological and Anatomical Investigations on the Subsection Distantes R. Bhattacharjee (Stachys L./Lamiaceae)

Mikail AÇAR [1] , Fatih SATIL [2]


Bu çalışmada; Stachys L. cinsi (Lamiaceae) Distantes altseksiyonu taksonları üzerinde karşılaştırmalı anatomik ve mikromorfolojik çalışmalar yapılmış ve altseksiyonun taksonları için ayırt edici karakterler belirlenmiştir. Anatomik çalışmalarda, elle kesit alma ve parafine gömme yoluyla mikrotomda kesit alma yöntemleri kullanılmıştır. Mikromorfolojik çalışmalar ise LM (Işık Mikroskobu) ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)’ de gerçekleştirilmiştir. Anatomik çalışmalarda, taksonların gövde ve yaprak yapılarında benzerlikler bulunmasının yanında bazı ayırt edici farklılıklar da tespit edilmiştir. Mikromorfolojik çalışmalarda ise taksonların tüy ve nutlet özelliklerinin tür ve tür altı seviyede kullanışlı karakterler olduğu görülmüştür. Çalışma neticesinde gövde yapısında köşelerde demet şeklinde sklerenkima varlığı, salgı tüylerinin varlığı ve tipleri, nutlet yüzey ornamentasyonu, nutletteki kanat varlığı ve karın bölgesinin yapısı taksonların ayırt edilmesinde kullanılabilecek önemli karakterlerdir. Numerik bulgulara göre tüy ve nutlet mikromorfolojik karakterlerinin anatomik karakterlerden daha önemli olduğu görülmüştür. 

In this study; comparative anatomical and micromorphological studies were performed on the subsection Distantes of the Stachys L. genus (Lamiaceae). Also, it was determined distinctive anatomical characters for the taxa of subsection in the study. In anatomical studies, free-hand cross-sections and the paraffin embedding method was applied with the microtome. Micromorphological studies were performed in LM (Light Microscope) and SEM (Scanning Electron Microscope). In anatomical studies, besides of similarities in stem and leaf structures there were also some differences in taxa. In micromorphological studies, the trichome and nutlet characteristics were found to be useful characters on taxa and at species and subspecies level. As a result of the study, the presence of sclerenchyma like a bundle in the stem structure and the presence and types of glandular trichomes and ornamentation on the surface of nutlet, the presence of the wing and ventral structure in the nutlet were important characters that can be used to distinguish taxa. According to the numerical findings, trichome and nutlet micromorphological characters were more important than anatomical characters. 

 • Akçiçek E, Fırat M, Güner Ö 2016. Stachys hakkariensis (Lamiaceae), a new species from eastern Anatolia (Turkey) belonging to Stachys sect. Olisia. Phytotaxa 257(2): 167-173.
 • Akçiçek E, Güner Ö 2015. Türkiye’ de Yetişen Stachys (Lamiaceae) Cinsine Ait Olisia Seksiyonun Endemik ve Nadir Bitkileri. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2-4 Eylül, Bolu.
 • Ascensão L, Pais MS 1998. The Leaf Capitate Trichomes of Leonotis leonurus: Histochemistry, Ultrastructure and Secretion. Annals of Botany, 81: 263–271.
 • Baytop A 1972. Bitkisel Drogların Anatomik Yapısı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık. Fakültesi Yayınları, No. 829. İstanbul.
 • Bhattacharjee R 1980. Taxonomic studies in Stachys II: A new infrageneric classification of Stachys L.. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh, 38: 65-96.
 • Bojňanský V, Fargašová A 2007. Atlas of seeds and fruits of central and east-European Flora. Springer.
 • Budantsev AL, Lobova TA 1997. Fruit morphology, anatomy and taxonomy of Tribe Nepeteae (Labiatae). Edinburgh J Bot 54: 183-216.
 • Cantino PD 1990. The Phylogenetic Significance of Stomata and Trichomes in the Labiatae and Verbenaceae. Journal of the Arnold Arboretum, 71: 323–370.
 • Chase M 2018. Vascular Plant Families and Genera: List of Genera in Lamiaceae [online] http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/genera/lamiaceaegen.html (Erişim tarihi: 14.06.2018).
 • Demissew S, Harley MM 1992. Trichome, seed surface and polen characters in Stachys (Lamioideae: Labiatae) in Tropical Africa. In: Harley RM and Reynolds T, (eds), Advances in Labiatae science, pp. 149-166. Kew: Royal Botanic Gardens.
 • Dinç M, Öztürk M 2008. Comparative Morphological, Anatomical, and Palynological Studies on the Genus Stachys L. sect Ambleia Bentham (Lamiaceae) Species in Turkey, Turkish Journal of Botany, 32: 113-121.
 • Giuliani C, Bini LM 2008. Insight into the structure and chemistry of glandular trichomes of Labiatae, with emphasis on subfamily Lamioideae. Plant systematics and evolution, 276(3-4): 199-208.
 • Govaerts R 2003. World Checklist of Selected Plant Families Database in ACCESS: 1-216203. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew ((Erişim tarihi: 22 Ekim 2015).
 • Giuliani C, Bini LM 2012. Glandular trichomes as further differential characters between Stachys subgenus Betonica (L.) Bhattacharjee and Stachys subgenus Stachys, Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 146(1): 1-8.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (edlr) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Hammer Q, Harper DAT, Ryan PD 2001. “Past: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis.” Palaeontologia Electronica 4(1): 1–9.
 • Harley RM, Atkins S, Budantsev A, Cantino PD, Conn BJ, Grayer R et al. 2004. Labiatae. In: Kadereit JW (ed.), The Families and Genera of Vascular Plants, Berlin: Springer. 7: 167-275.
 • Johansen DA 1940. Plant Microtechnique. McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Husain SZ, Marin PD, Silic C, Qaiser M, Petcovic B (1990). A micromorphological study of some representative genera in the tribe Saturejeae (Lamiaceae). Bot J Linn Soc 103: 59-80.
 • Jamzad Z, Harley MM, Ingrouille M, Simmonds MSJ, Jalili A 2000. Pollen exine and nutlet surface morphology of the annual species of Nepeta L. (Lamiaceae) in Iran. - In:
 • Harley MM, Morton GM, Blackmore S (eds.), Pollen and Spores: Morphology and Biology, pp. 385-397. Kew: Royal Botanic Gardens.
 • Kaya A, Dirmenci T 2008. Nutlet surface micromorphology and taxonomy of species of the genus Nepeta L. (Lamiaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany, 32: 103–112.
 • Marin PD, Duletic S, Petcovic B 1996. Nutlet ornamentation in selected Salvia L. species (Lamiaceae). Flora Mediterranea 6: 203-211.
 • Metcalfe CR, Chalk L 1972. Anatomy of the Dicotyledons, Oxford University Press, vol. 2. Oxford.
 • Ozban N, Özmutlu Ö 1994. Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.
 • Potoğlu Erkara İ, Koyuncu O, Ardıç M, Yaylacı ÖK 2010. Anatomy and Palynology of Endemic Stachys iberica Bieb subsp. iberica var. densipilosa Bhattacharjee Lamiaceae from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 39(2): 131–136.
 • Salmaki Y, Zarre S, Jamzad Z 2008. Nutlet micromorphology and its systematic implication in Stachys L. (Lamiaceae) in Iran. Feddes Repert 119: 607–621.
 • Salmaki Y, Zarre S, Jamzad Z, Bräuchler C 2009. Trichome Micromorphology of Iranian Stachys (Lamiaceae) with Emphasis on its Systematic Implication, Flora, 204: 371-381.
 • Salmaki Y, Zarre S, Lindqvist C, Heubl G, Brauchler C 2011. Comparative leaf anatomy of Stachys (Lamiaceae: Lamioideae) in Iran with a discussion on its subgeneric classification, Plant Systematics and Evolution, 294: 109-125.
 • Rasband WS 1997-2016. ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, https://imagej.nih.gov/ij/.
 • Satıl F, Kaya A, Dirmenci T 2011. The Taxonomic Value of Leaf Anatomy and Trichome Morphology of the Genus Cyclotrichium (Lamiaceae) in Turkey. Nordic Journal of Botany, 29 (1): 38-48.
 • Satıl F, Kaya A, Akçiçek E, Dirmenci T 2012. Nutlet micromorphology of Turkish Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) and its systematic implications. Nordic Journal of Botany, 30: 352–364.
 • Temel M, Kargıoğlu M, Arı S 2015. Stachys iberica M. Bieb. subsp. iberica var. iberica ve S. iberica subsp. stenostachya (Boiss.) Rech. f. (Lamiaceae)’nın morfolojik, anatomik ve ekolojik özellikleri, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 6(2): 58-69.
 • Werker E, Ravid U, Putievsky E 1985. Structure of glandular hairs and identification of the main components of their secreted material in some species of the Labiatae. Israel Journal of Botany, 34: 31-45.
 • Yılmaz Ö, Daşkın R, Kaynak G 2010. Stachys pseudobombycina sp. nov. (Lamiaceae) from south Anatolia. Nordic Journal of Botany 28: 341-343.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-3848-5798
Author: Mikail AÇAR (Primary Author)
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4938-1161
Author: Fatih SATIL
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Supporting Institution Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number 2015/122
Thanks SEM çalışmalarının yürütüldüğü Balıkesir Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi' ne ve doktora tezinden üretilen 2015/122 no’ lu projemizi destekleyen BAP birimine teşekkür ederiz. Ayrıca bitki materyali temininde desteklerini gördüğümüz Prof. Dr. Tuncay Dirmenci ve Dr. Özal Güner'e de teşekkürlerimizi sunarız.
Dates

Application Date : May 8, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Açar, M , Satıl, F . (2019). Distantes R. Bhattacharjee (Stachys L. /Lamiaceae) Altseksiyonu Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik ve Mikromorfolojik Çalışmalar . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 22 (Ek Sayı 2) , 282-295 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.562089