Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Waste Management of Niğde Province Cattle Enterprises

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 260 - 269, 30.04.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.469383

Öz

to evaluate the current state of the wastes formed in the stables and the operations applied to these wastes in Niğde province and its districts where typical local cattle livestock activities were present. A questionnaire was applied to 187 cattle husbandry operations (beef-milk cattle). The obtained data was interpreted and compared with the literature and the current situation was presented. The study results indicated that no waste management system was found in nearly all of the enterprises. Additionally, the waste management systems owning enterprises were inadequate and the wastes were kept in unhealthy conditions. Cattle breeding is a sector that is constantly developing and growing along with other animal product outputs as well as providing the basic foodstuffs of Turkey. While animal husbandry and side facilities are constantly growing, the wastes also come into play proportionally. Despite the fact that these wastes are processable and controllable, they are left uncontrollably and cause irreparable damage to our natural resources. The leaching pollutants to the groundwater during the holding of the wastes may lead to the pollution of the environment along with a bad odor in the region.  This study was conducted

Kaynakça

 • Anonim 2017. Niğde İli Tarımsal Yatırım Rehberi. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/nigde.pdf (Erişim tarihi: 20.09.2018)
 • Anonim 2018a. Türkiye İstatistik Kurumu. http:// www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002 (Erişim tarihi: 14.09.2018)
 • Anonim 2018b. https://m.bianet.org/bianet/ cevre/54452-kyoto-protokolu-nedir-ne-degildir (Erişim tarihi: 17.09.2018)
 • Ata N, Yılmaz H 2015. Türkiye’de Uygulanan Hayvansal Üretimi Destekleme Politikalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yansımaları; Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):44-54.
 • Baran M F, Lüle F, Gökdoğan O, 2017. Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 245–249.
 • Boyacı S, Akyüz A, Kükürtcü M 2011. Büyükbaş Hayvan Barınaklarında Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 49-55.
 • Çayır A, Atılgan A 2012. Büyükbaş Hayvan Barınaklarındaki Gübrelikler ve Su Kaynaklarına Olan Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2):1-9.
 • Karabacak A, Topak R 2007. Ereğli Yöresi Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Durumu ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(42): 55-58.
 • Karaman S 2005. Tokat Yöresinde Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 22(2): 57-65.
 • Önal A R, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 197-203.
 • Polat H E, Olgun M 2009. Hayvancılık İşletmelerindeki Atık Yönetimi Uygulamalarının Su Kirliliği Üzerine Etkileri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 26(2): 71-80.
 • Soyer G 2014. Aydın İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Bitkisel Üretimde Gübre Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 80s.
 • Ünalan A, Ceyhan A, Şekeroğlu A, Akyol E 2015. Niğde İli Sığır ve Koyun Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. The Current Status, Main Problems and Solutions of Dairy Cattle Farms in Niğde. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 1(2): 67-72.
 • Varol H, Atılgan A 2017. Hayvancılık İşletmelerinde Oluşan Atıkların İşletimi ve Olası Çevre Etkileri: Afyonkarahisar Örneği. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(3): 211-221

Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi

Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2, 260 - 269, 30.04.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.469383

Öz

Büyükbaş hayvancılık, Türkiye’nin temel gıda maddelerini sağlamasının yanı sıra diğer hayvansal ürün çıktıları ile birlikte sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ve yan tesislerinin sürekli büyümesi ile doğru orantılı olarak atıklar da meydana gelmektedir. Bu atıklar işlenebilir ve kontrol edilebilir materyaller olmasına rağmen kontrolsüz şekilde çevreye terk edilmekte ve doğal kaynaklarımıza telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Bu durum, gübrelerin bekletilmesi sırasında, taban suyuna geçen kirleticilerin yanı sıra bölgede kötü koku ile birlikte çevre kirliliği ile karşı karşıya kalmamıza neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Niğde ili ve ilçelerinde, ahırlarda oluşan atıkların mevcut durumu ve bu atıklara uygulanan işlemlerin genel değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. İldeki 187 adet büyükbaş hayvancılık işletmesinde (besi ve süt sığırı) anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler yorumlanarak literatür bilgileri ile karşılaştırılarak mevcut durum ortaya konmuştur. İncelemeler sonucunda işletmelerin neredeyse tamamında herhangi bir atık yönetim sisteminin bulunmadığı, atıklara işlem uygulayan az sayıdaki işletmenin ise yetersiz ve atıkların bekletilme alanlarında sağlıksız koşullarda olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim 2017. Niğde İli Tarımsal Yatırım Rehberi. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/nigde.pdf (Erişim tarihi: 20.09.2018)
 • Anonim 2018a. Türkiye İstatistik Kurumu. http:// www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002 (Erişim tarihi: 14.09.2018)
 • Anonim 2018b. https://m.bianet.org/bianet/ cevre/54452-kyoto-protokolu-nedir-ne-degildir (Erişim tarihi: 17.09.2018)
 • Ata N, Yılmaz H 2015. Türkiye’de Uygulanan Hayvansal Üretimi Destekleme Politikalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yansımaları; Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):44-54.
 • Baran M F, Lüle F, Gökdoğan O, 2017. Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 245–249.
 • Boyacı S, Akyüz A, Kükürtcü M 2011. Büyükbaş Hayvan Barınaklarında Gübrenin Yarattığı Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları. TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 49-55.
 • Çayır A, Atılgan A 2012. Büyükbaş Hayvan Barınaklarındaki Gübrelikler ve Su Kaynaklarına Olan Durumlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2):1-9.
 • Karabacak A, Topak R 2007. Ereğli Yöresi Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Durumu ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(42): 55-58.
 • Karaman S 2005. Tokat Yöresinde Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Çözüm Olanakları. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 22(2): 57-65.
 • Önal A R, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 197-203.
 • Polat H E, Olgun M 2009. Hayvancılık İşletmelerindeki Atık Yönetimi Uygulamalarının Su Kirliliği Üzerine Etkileri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 26(2): 71-80.
 • Soyer G 2014. Aydın İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Bitkisel Üretimde Gübre Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 80s.
 • Ünalan A, Ceyhan A, Şekeroğlu A, Akyol E 2015. Niğde İli Sığır ve Koyun Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. The Current Status, Main Problems and Solutions of Dairy Cattle Farms in Niğde. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 1(2): 67-72.
 • Varol H, Atılgan A 2017. Hayvancılık İşletmelerinde Oluşan Atıkların İşletimi ve Olası Çevre Etkileri: Afyonkarahisar Örneği. Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 1(3): 211-221

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Müge ERKAN CAN> (Sorumlu Yazar)
CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE
0000-0002-0744-1496
Türkiye


Mustafa BOĞA>
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY, BOR VOCATIONAL SCHOOL
0000-0001-8277-9262
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 11 Ekim 2018
Kabul Tarihi 18 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erkan Can, M. & Boğa, M. (2019). Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (2) , 260-269 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.469383

21082
Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149