Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Some Population Parameters of Alburnus caeruleus (Heckel, 1843) from Merzimen Stream

Yıl 2020, Cilt: 23 Sayı: 5, 1240 - 1244, 31.10.2020
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.693813

Öz

The aim of this study was to determine the population parameters of Alburnus caeruleus in the Merzimen Stream, Euphrates Basin. A total of 347 specimens were analyzed the age varied from 0-III and the majority of them are II. age (44.45%) followed by I., III. and 0 age classes, respectively. Total length ranged from 2.6 to 8.4cm and weight varied from 0.11 to 6.82g, and the average length and weight were calculated as 5.53±1.12cm and 1.83±1.23g, respectively. The length-weight relationship was expressed as W=0.0062*TL3.221. The von Bertalanffy growth parameters were found as L∞: 10.50 cm, k: 0.3665 and to: -0.89, growth coefficient was Φꞌ: 3.7 and condition factor was K: 0.37. Total, natural and fishing mortalities rates and exploitation rate were estimated as Z: 0.79, M: 0.55, F: 0.24 and E: 0.30, respectively.

Kaynakça

 • Avşar D 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332s.
 • Beverton RJH, Holt SJ 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations, Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533p.
 • Birecikligil S, Eagderi S, Roudbar AJ, Çiçek E 2017. Alburnoides recepi, a Junior Synonym of Alburnus caeruleus (Teleostei:Cyprinidae). Zootaxa, 4277(1): 129-136.
 • Coad BW 2010. Freshwater Fishes of Iraq. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 294 pp.
 • Coad BW 2020. Freshwater Fishes of Iran. Revised: 20 September 2019, http://www.briancoad.com.
 • Çiçek E, Birecikligil S, Frickle R 2015. Freshwater fishes of Turkey; a Revised and Updated Annotated Checklist. Biharean Biologists. 9(2): 145-146.
 • Çiçek E, Fricke R, Sungur S, Eagderi S 2018. Endemic Freshwater Fishes of Turkey. FishTaxa, 3(4): 1-39.
 • Esmaeili HR, Sayyadzadeh G, Eagderi S, Abbasi K 2018. Checklist of Freshwater Fishes of Iran. FishTaxa 3(3): 1-195.
 • Freyhof J, Turan D 2019. Alburnus magnificus, a New Species of Bleak From the Orontes River Drainage (Teleostei:Leuciscidae). Zootaxa, 4559(2): 373-383.
 • Froese R, Palomares MLD, Pauly D 2005. Estimation of Life-History Key Facts. Version of 22 February 2005. https://www.fishbase.in/manual/key%20facts.htm.
 • Geldiay R, Balık S 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46, V. Baskı, İzmir, 300s.
 • Kara C, Alp A 2016. Distribution of Fish Fauna in Adıyaman Region, Turkey, Yunus Araştırma Bülteni (3): 163-182.
 • Kaya C, Turan D, Ünlü E 2016. The Latest Status and Distribution of Fishes in Upper Tigris River and Two New Records for Turkish Freshwaters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16: 545-562.
 • Kottelat M, Freyhof J 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp.
 • Mousavi-Sabet H, Khataminejad S, Vatandoust S 2014. Length-Weight and Length-Length Relations of the Seven Endemic Alburnus Species (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in Iran. Acta Ichthyologica Et Piscatoria, 44(2): 157-158.
 • Pauly D 1980. On the İnterrelationships Between Natural Mortality, Growth Parameters, and Mean Environmental Temperature in 175 Fish Stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39: 175-192.
 • Sarıhan E, Çiçek E, Toklu B 2007. Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitapevi, Adana, 137s.
 • Sparre P, Venema SC 1998. Introduction to tropical Fish Stock Assessment. Part 1. Manuel. FAO Fisheries Technical Paper. No.306.1 Rev.2, Rome, FAO. 407p.
 • Ünlü E, Bilgin FH 1987. A taxanomic study on the fish species in Balıklıgöl (Şanlıurfa). Journal of Aquatic Products, University of Istanbul, 1(1): 39-156.
 • Zareian H, Esmaeili HR, Nejad RZ, Vatandoust S 2015. Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) and Alburnus caeruleus Heckel, 1843: New Data on Their Distributions in Iran. Caspian J. Env. Sci., 13(1): 11-20.

Alburnus caeruleus (Heckel, 1843) türünün Bazı Populasyon Dinamiği Parametreleri

Yıl 2020, Cilt: 23 Sayı: 5, 1240 - 1244, 31.10.2020
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.693813

Öz

Bu çalışmada 2013 yılında Merzimen Çayından örneklenen Alburnus caeruleus bireylerine ait populasyon dinamiği parametreleri belirlenmiştir. Toplam olarak 347 birey incelenmiş olup yaşlarının 0-III yaş grupları arasında değişim gösterdiği, en baskın II. yaş grubunun (%44.45) olduğu ve bunu sırayla I., III. ve 0. yaş gruplarının izlediği belirlenmiştir. İncelenen bireylerin 2,6-8,4cm boy ve 0,11-6,82g ağırlık dağılımına sahip olduğu ve ortalama boy ve ağırlık değerleri ise sırasıyla 5,53±1,12cm ve 1,83±1,23g olarak hesaplanmıştır. Merzimen populasyonuna ait boy-ağırlık ilişkisi W=0,0062*TL3,2205 olarak bulunmuştur. von Bertalanffy büyüme parametreleri ise L∞: 10,50 cm, k: 0,3665, to: -0,89, Büyüme katsayısı Φꞌ: 3,7 ve Kondisyon Faktörü ise K: 0,37 bulunmuştur. Toplam, doğal ve balıkçılık nedeniyle meydana gelen ölüm oranları ile stoktan yararlanma düzeyi Z: 0,79, M: 0,55, F: 0,24 ve E: 0,30 olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Avşar D 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332s.
 • Beverton RJH, Holt SJ 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations, Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533p.
 • Birecikligil S, Eagderi S, Roudbar AJ, Çiçek E 2017. Alburnoides recepi, a Junior Synonym of Alburnus caeruleus (Teleostei:Cyprinidae). Zootaxa, 4277(1): 129-136.
 • Coad BW 2010. Freshwater Fishes of Iraq. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 294 pp.
 • Coad BW 2020. Freshwater Fishes of Iran. Revised: 20 September 2019, http://www.briancoad.com.
 • Çiçek E, Birecikligil S, Frickle R 2015. Freshwater fishes of Turkey; a Revised and Updated Annotated Checklist. Biharean Biologists. 9(2): 145-146.
 • Çiçek E, Fricke R, Sungur S, Eagderi S 2018. Endemic Freshwater Fishes of Turkey. FishTaxa, 3(4): 1-39.
 • Esmaeili HR, Sayyadzadeh G, Eagderi S, Abbasi K 2018. Checklist of Freshwater Fishes of Iran. FishTaxa 3(3): 1-195.
 • Freyhof J, Turan D 2019. Alburnus magnificus, a New Species of Bleak From the Orontes River Drainage (Teleostei:Leuciscidae). Zootaxa, 4559(2): 373-383.
 • Froese R, Palomares MLD, Pauly D 2005. Estimation of Life-History Key Facts. Version of 22 February 2005. https://www.fishbase.in/manual/key%20facts.htm.
 • Geldiay R, Balık S 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46, V. Baskı, İzmir, 300s.
 • Kara C, Alp A 2016. Distribution of Fish Fauna in Adıyaman Region, Turkey, Yunus Araştırma Bülteni (3): 163-182.
 • Kaya C, Turan D, Ünlü E 2016. The Latest Status and Distribution of Fishes in Upper Tigris River and Two New Records for Turkish Freshwaters. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16: 545-562.
 • Kottelat M, Freyhof J 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, Berlin. 646 pp.
 • Mousavi-Sabet H, Khataminejad S, Vatandoust S 2014. Length-Weight and Length-Length Relations of the Seven Endemic Alburnus Species (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in Iran. Acta Ichthyologica Et Piscatoria, 44(2): 157-158.
 • Pauly D 1980. On the İnterrelationships Between Natural Mortality, Growth Parameters, and Mean Environmental Temperature in 175 Fish Stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39: 175-192.
 • Sarıhan E, Çiçek E, Toklu B 2007. Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitapevi, Adana, 137s.
 • Sparre P, Venema SC 1998. Introduction to tropical Fish Stock Assessment. Part 1. Manuel. FAO Fisheries Technical Paper. No.306.1 Rev.2, Rome, FAO. 407p.
 • Ünlü E, Bilgin FH 1987. A taxanomic study on the fish species in Balıklıgöl (Şanlıurfa). Journal of Aquatic Products, University of Istanbul, 1(1): 39-156.
 • Zareian H, Esmaeili HR, Nejad RZ, Vatandoust S 2015. Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) and Alburnus caeruleus Heckel, 1843: New Data on Their Distributions in Iran. Caspian J. Env. Sci., 13(1): 11-20.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Burak SEÇER 0000-0002-8763-131X

Erdogan ÇİÇEK 0000-0002-5334-5737

Yasemin CELEPOĞLU 0000-0001-8696-4406

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Gönderilme Tarihi 25 Şubat 2020
Kabul Tarihi 9 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 23 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA SEÇER, B., ÇİÇEK, E., & CELEPOĞLU, Y. (2020). Alburnus caeruleus (Heckel, 1843) türünün Bazı Populasyon Dinamiği Parametreleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 23(5), 1240-1244. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.693813

210822022-JIF = 0.500

2022-JCI = 0.170

Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149