Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1578 - 1586 2020-12-31

Antalya İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Factors Affecting The Receiving Drip Irrigation Support of Producers in Antalya Province

Tuba BEŞEN [1] , Betül SAYIN [2] , Mehmet Ali ÇELİKYURT [3] , Şerife Gülden YILMAZ [4] , Musa KUZGUN [5] , Melike BAHÇECİ [6] , Başak AYDIN [7]


Bu çalışma, Antalya ilinde damla sulama desteği alan ve almayan işletmeler üzerinde yürütülmüştür. Her iki üretici grubunun tanımlayıcı özellikleri değerlendirilmiş ve damla sulama desteği alma durumuna etki eden faktörler incelenmiştir. Araştırma kapsamında 62 damla sulama desteği alan ve 62 damla sulama desteği almayan üretici ile yapılan yüz yüze anketler ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, yüzde oran, çapraz tablolar gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılırken damla sulama desteği alınmasında etkili olan faktörlerin tespiti için İkili Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda üreticilerin tarımsal deneyimi, aile birey sayısı, hayvansal üretim gelirleri, bitkisel üretim gelirleri, toplam arazi büyüklüğü, sulanan arazi miktarları, tarım sigortası yaptırma durumlarının damla sulama desteği alan ve almayan grup açısından istatistiki olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İkili lojistik regresyon analizi sonucunda, damla sulama desteği alma üzerinde üreticilerin aile birey sayısı, toplam işlenen arazi büyüklüğü, sulanan arazi büyüklüğü ve hayvansal üretim gelirlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

This study was conducted with producers who received and did not receive drip irrigation support in Antalya province. The descriptive characteristics of both producer groups were evaluated and the factors affecting the status of receiving drip irrigation support were examined. Data were collected by face-to-face surveys conducted with 62 producers who received drip irrigation subsidies and 62 producers who did not receive drip irrigation subsidies. Descriptive statistics such as average, percentage, cross tables were used for data analysis, while Binary Logistic Regression Analysis was used for determining the factors affecting the status of receiving drip irrigation support. The research results showed that, the agricultural experience of the producers, number of family members, animal production income, crop production income, total land size, irrigated land size, agricultural insurance statistically different for the groups receiving and not receiving drip irrigation support. Result of binary logistic regression analysis indicated that the number of family members, total cultivated land size, irrigated land size and animal production incomes were effective on receiving drip irrigation support.
 • Abay C, Türkekul B, Ören MN, Gürer B, Özalp B 2017. Türkiye’de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 130-136.
 • Anonim 2010. 2010 Yılında 2010 Proje Tanıtım Kitapçığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2019. Bitkisel ürün sigortaları. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
 • Anonymous 2011. The State Of The World’s Land And Water Resources For Food and Agriculture (SOLAW): Managing Systems At Risk. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London.
 • Anonymous 2105. Towards A Water and Food Secure Future. Critical Perspectives for Policy-Makers. Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome. Revised Reprint World Water Council Marseille.
 • Anonymous 2017. Water for Sustainable Food and Agriculture. A report produced for the G20 Presidency of Germany. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Aydın B, Özkan E, Hurma H, Yılmaz F 2016. Kırklareli ve Edirne İllerinde Üreticilerin Ürün Sigortası Uygulamalarına Yaklaşımı. Derim 33(2): 249-262.
 • Aydın B, Uysal O, Candemir H, Yılmaz H, Subaşı OS, Küçükcongar M, Çelik Z, Beşen T, Taşğın G, İpekçioğlu Ş, Aygören E, Aydın O, Çobanoğlu F, Özçelik A, Şahinli MA,
 • Yılmaz Hİ, 2019a. Türkiye’de Damla Sulama Desteklerinin Etki Analizi Proje Sonuç Raporu, AGEM/ TEPD/17/G/A08/P01/006, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Kırklareli.
 • Aydın B, Öztürk O, Çebi Ü, Özkan E, Özer S 2019b. Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi, 8(2): 87-95.
 • Çobanoğlu F, Tunalıoğlu R, Yılmaz Hİ, Bozkıran S, Nalbantoğlu A, Yıldız H 2017. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(01):16-27.
 • Demirok A, Tuylu Gİ 2019. Damla ve Toprak Altı Damla Sulamanın Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1):16-31.
 • Fentabila MM, Nichol CF, Jones MD, Neilsen GH, Neilsen D, Hannam KD 2016. Effect of Drip Irrigation Frequency, Nitrogen Rate and Mulching on Nitrous Oxide Emissions in A Semi-Arid Climate: An Assessment Across Two Years in An Apple Orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment 235:242–252.
 • Karaca G, Selenay MF 2001. Harran Ovasında Karık ve Damla Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi 7(1):166-176.
 • Küçükyumuk C, Kaçal C, Ertek A, Öztürk G, Kukul Kurttaş YS 2012. Pomological and Vegetative Changes During Transition from Flood Irrigation to Drip Irrigation: Starkrimson Delicious Apple Variety. Scientia Horticulturae 136:17–23.
 • Özdamar K 2018. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Nisan Kitabevi, Eskişehir.
 • Öztürk FP, Küçükyumuk C, Kaçal E, Yıldız H 2018. Verim Çağındaki Elma Ağaçlarında Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Sistemine Geçiş Sürecinin Ekonomik Değerlendirmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 21(Özel Sayı): 102-108. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472705.
 • Sayın B, Çelikyurt MA, Kuzgun M, Aydın B 2016. Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Yapmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 25-27 Mayıs 2016 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü.
 • Şenel S, Alatlı B 2014. Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1):35-52.
 • Tabachnick BG, Fidell LS 1996. Using Multivariate Statistics (3rd ed). New York, USA: Harper Collins.
 • Walker SH, Duncan DB 1967. Estimation of The Probability of an Event as a Function of Several Independent Variables. Biometrika, 54(1):167-179.
 • Yamane, T 1967. Elementary Sampling Theory Prentice. Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.,USA.
 • Yang Q, Zhang F, Li F 2011. Effect of Different Drip Irrigation Methods and Fertilization on Growth, Physiology and Water Use of Young Apple Tree. Scientia Horticulturae 129: 119–126
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9777-793X
Yazar: Tuba BEŞEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0007-1955
Yazar: Betül SAYIN
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7563-7757
Yazar: Mehmet Ali ÇELİKYURT
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1888-2588
Yazar: Şerife Gülden YILMAZ
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3594-8259
Yazar: Musa KUZGUN
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9707-7159
Yazar: Melike BAHÇECİ
Kurum: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5047-7654
Yazar: Başak AYDIN
Kurum: KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TAGEM
Proje Numarası TAGEM/TEPD/17/G/A08/P01/006
Teşekkür Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen TAGEM/TEPD/17/G/A08/P01/006 numaralı proje kapsamında yürütülmüştür.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 21 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Beşen, T , Sayın, B , Çeli̇kyurt, M , Yılmaz, Ş , Kuzgun, M , Bahçeci̇, M , Aydın, B . (2020). Antalya İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1578-1586 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.652397