Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An assessment on biometric differentiation depend on distribution of the Anatolian Jird Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Subpopulations in Turkey

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1, 177 - 185, 28.02.2021
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.735120

Öz

The Anatolian Jird Meriones tristrami is a widespread rodent species in Anatolian steps. In the study, to determine the relationships between the subpopulations of species and to clarify their distributions, 233 adults samples representing Turkey under the 12 groups, according to their recorded geographical localities, were compared biometrically. For this purpose, measurements of the four external morphological and twenty-seven cranial characters of the groups were analyzed statistically. Despite the high similarity of their biometric characters due to their belonging to the same species, subpopulations were separated from each other with small differences. In the cluster tree (UPGMA), Manisa and Kastamonu subpopulations were noticeably similar with Karaman and Ankara subpopulations. Kilis and Şanlıurfa subpopulations were linked to the Western and Central Anatolian groups, and these two subpopulations were observed to be close to the groups that include Malatya and Kayseri samples. Iğdır subpopulation was among the Central and Western Anatolia and Southeastern Anatolia groups. The existence of these biometric relationships in the groups supports the hypothesis that the spread of this species to the west of Anatolia should have been by following a route from the north rather than the south of Central Anatolia. In addition, it is predicted that biometric differentiation between subspecies is formed by the effect of geographical features of Anatolia.

Kaynakça

 • Coşkun Y 1999. Diyarbakır Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillidae) örneklerinin morfolojik özellikleri. Turk J Zool 23: 345-355.
 • Darvish J. 2009. Morphometric comparison of fourteen species of the genus Meriones Illiger, 1811 (Gerbillinae, Rodentia) from Asia and North Africa. Iran J Anim Biosys 5: 59–77.
 • Harrison DL 1972. The Mammals of Arabia; Lagomorpha and Rodentia, vol 3, Ernest Benn. Ltd. London.
 • Harrison DL, Bates PJJ 1991. The mammals of Arabia (Vol. 357). Sevenoaks: Harrison Zoological Museum.
 • Kefelioğlu H 1997. Taxonomic status and karyological characters of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool 21: 57-62.
 • Neuhäuser G 1936. Die Muriden von Kleinasien. Z Säugetierkd 11: 161-236.
 • Sozen M, Bukhnikashvili A, Shenbrot G, Scott D, Amori G, Kryštufek B, Yigit N, Mitsain G 2016. Meriones tristrami (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T13170A115110701. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T13170A22432669.en.
 • Thomas O 1919. Notes on Gerbils referred to the Genus Meriones withDescriptions of new species and subspecies. Ann Mag Nat Hist 9: 263-273.
 • Thomas O 1903. On two new Muridae from Smyrna. Ann Mag Nat Hist 9: 188-190.
 • Yiğit N, Çolak E 1998. A new subspecies of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis (Southeastern Turkey); Meriones tristrami kilisensis subsp. n. Turk J Zool 22: 99-103.
 • Yiğit N, Çolak E, Çolak R, Saygılı Yiğit F, Çetintürk D 2018. Türkiye’de Yayılış Gösteren Meriones Illiger 1811 (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Biyometrik Analizi. Acta Biol Turc 31(3):122-132.
 • Yiğit N, Çolak E, Özkurt Ş, Sözen M 1999. Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia)`nin Diş Gelişimi, Diş Aşınımı ve Yaş Tayini. Turk J Zool 23 (Turkish Supplement 3): 965-971.
 • Yiğit N, Çolak E, Saygılı F, Yüce D 2013. Allozyme variations in the genus Meriones (Gerbilinae: Rodentia) from Turkey. Acta Zool Bulg 65: 299-306.
 • Yiğit N, Çolak E, Sözen M, Karataş A 2006. Rodents of Türkiye. Meteksan Co. Ankara, ISBN: 9944-5560-0-9.
 • Yiğit N, Kıvanç E, Çolak E 1997. Türkiye’deki Meriones Illiger, 1811 (Rodentia; Gerbillininae) türlerinin teşhis karakterleri ve yayılışı. Turk J Zool 21: 361-374.
 • Yiğit N, Kıvanç E, Çolak E 1998. Taxonomic status of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Zool Middle East 16: 19-30.
 • Yiğit N, Saygılı Yiğit F, Çolak E, Çolak R, Çetintürk D 2016. Genetic differentiation of the Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) subpopulations in Turkey – inferring allozyme variations. Turk J Zool 40: 894-899.

Türkiye’deki Anadolu Çöl Sıçanı Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Altpopulasyonlarında Yayılışa Bağlı Biyometrik Farklılaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 1, 177 - 185, 28.02.2021
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.735120

Öz

Anadolu çöl sıçanı Meriones tristrami, Anadolu steplerinde geniş yayılışa sahip bir kemirgen türüdür. Bu çalışmada, bu türün altpopulasyonları arasındaki ilişkileri belirlemek ve yayılışlarına açıklık getirmek üzere, tüm Türkiye'yi temsil edecek 233 ergin örnek, kaydedildikleri coğrafik lokalitelerine göre 12 grup altında biyometrik olarak karşılaştırılmışlardır. Bu amaçla, bu grupların dört dış morfolojik ve 27 kafa iskeleti karakterine ait ölçüleri, istatistiki olarak analiz edilmiştir. Aynı türe ait olmaları sebebiyle biyometrik karakterlerinde görülen yüksek benzerliğe rağmen, altpopulasyonlar birbirlerinden küçük farklılıklarla ayrılmışlardır. Oluşturulan küme ağacında (UPGMA), Manisa ve Kastamonu altpopulasyonlarının dikkat çekici bir şekilde, Karaman ve Ankara altpopulasyonlarına daha benzer olduğu görülmüştür. Batı ve İç Anadolu gruplarına, Kilis ve Şanlıurfa altpopulasyonları bağlanmıştır, bu iki altpopulasyonun da Malatya ve Kayseri örneklerini içine alan gruplara yakın oldukları görülmektedir. Iğdır altpopulasyonu ise, İç ve Batı Anadolu ile Güneydoğu Anadolu grupları arasında yer almıştır. Gruplarda bu biyometrik ilişkilerin görülmesi, bu türün Anadolu'nun batısına olan yayılışının İç Anadolu'nun güneyinden ziyade kuzeyinden bir rota izleyerek olmuş olması gerektiği yönündeki hipotezi desteklemektedir. Ayrıca alttürler arasındaki biyometrik farklılaşmanın, Anadolu’nun coğrafik özelliklerinin şekillenerek oluştuğu öngörülmüştür.

Kaynakça

 • Coşkun Y 1999. Diyarbakır Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillidae) örneklerinin morfolojik özellikleri. Turk J Zool 23: 345-355.
 • Darvish J. 2009. Morphometric comparison of fourteen species of the genus Meriones Illiger, 1811 (Gerbillinae, Rodentia) from Asia and North Africa. Iran J Anim Biosys 5: 59–77.
 • Harrison DL 1972. The Mammals of Arabia; Lagomorpha and Rodentia, vol 3, Ernest Benn. Ltd. London.
 • Harrison DL, Bates PJJ 1991. The mammals of Arabia (Vol. 357). Sevenoaks: Harrison Zoological Museum.
 • Kefelioğlu H 1997. Taxonomic status and karyological characters of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool 21: 57-62.
 • Neuhäuser G 1936. Die Muriden von Kleinasien. Z Säugetierkd 11: 161-236.
 • Sozen M, Bukhnikashvili A, Shenbrot G, Scott D, Amori G, Kryštufek B, Yigit N, Mitsain G 2016. Meriones tristrami (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T13170A115110701. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T13170A22432669.en.
 • Thomas O 1919. Notes on Gerbils referred to the Genus Meriones withDescriptions of new species and subspecies. Ann Mag Nat Hist 9: 263-273.
 • Thomas O 1903. On two new Muridae from Smyrna. Ann Mag Nat Hist 9: 188-190.
 • Yiğit N, Çolak E 1998. A new subspecies of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) from Kilis (Southeastern Turkey); Meriones tristrami kilisensis subsp. n. Turk J Zool 22: 99-103.
 • Yiğit N, Çolak E, Çolak R, Saygılı Yiğit F, Çetintürk D 2018. Türkiye’de Yayılış Gösteren Meriones Illiger 1811 (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Biyometrik Analizi. Acta Biol Turc 31(3):122-132.
 • Yiğit N, Çolak E, Özkurt Ş, Sözen M 1999. Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia)`nin Diş Gelişimi, Diş Aşınımı ve Yaş Tayini. Turk J Zool 23 (Turkish Supplement 3): 965-971.
 • Yiğit N, Çolak E, Saygılı F, Yüce D 2013. Allozyme variations in the genus Meriones (Gerbilinae: Rodentia) from Turkey. Acta Zool Bulg 65: 299-306.
 • Yiğit N, Çolak E, Sözen M, Karataş A 2006. Rodents of Türkiye. Meteksan Co. Ankara, ISBN: 9944-5560-0-9.
 • Yiğit N, Kıvanç E, Çolak E 1997. Türkiye’deki Meriones Illiger, 1811 (Rodentia; Gerbillininae) türlerinin teşhis karakterleri ve yayılışı. Turk J Zool 21: 361-374.
 • Yiğit N, Kıvanç E, Çolak E 1998. Taxonomic status of Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia: Gerbillinae) in Turkey. Zool Middle East 16: 19-30.
 • Yiğit N, Saygılı Yiğit F, Çolak E, Çolak R, Çetintürk D 2016. Genetic differentiation of the Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) subpopulations in Turkey – inferring allozyme variations. Turk J Zool 40: 894-899.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Nuri YİĞİT> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8426-2144
Türkiye


Ercüment ÇOLAK>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5826-1615
Türkiye


Fulya SAYGILI YİĞİT>
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3805-3215
Türkiye


Reyhan ÇOLAK>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1031-4073
Türkiye


Derya ÇETİNTÜRK>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1323-4311
Türkiye

Destekleyen Kurum Tübitak
Proje Numarası 107T324
Teşekkür Bu çalışma kapsamında 107T324 no’lu proje numarasıyla desteklenen TÜBİTAK projesi ile elde edilen bazı örnekler ve bu proje bulguları kullanılmıştır.
Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2021
Gönderilme Tarihi 10 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yiğit, N. , Çolak, E. , Saygılı Yiğit, F. , Çolak, R. & Çetintürk, D. (2021). Türkiye’deki Anadolu Çöl Sıçanı Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Altpopulasyonlarında Yayılışa Bağlı Biyometrik Farklılaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 24 (1) , 177-185 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.735120

21082
Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149