Cilt: 24 - Sayı: 1

Yıl: 2021

ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)

Sayı Editör Kurulu

Zootekni, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. İrfan Ersin AKINCI KSÜ Ziraat Fakültesi, Kahramanmaras, Turkey 0000-0001-6664-5758
Bitki Fizyolojisi, Ekoloji, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Bitkisel Biyoteknoloji, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Bitkisel Biyoteknoloji
Prof. Dr. Adil AKYÜZ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Temel Bilimler
Prof. Dr. Sakine Serap AVGIN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Biyoloji
İsmail AKYOL ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Prof. Dr. Kerim Mesut ÇİMRİN MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 0000-0001-5158-8412
Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği

21082

Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)

      88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149