Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 800 - 810, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.869901

Öz

Çalışma bazı arpa çeşitlerinin verim, verim öğeleri ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2017-2018 ve 2018-2019 yetiştirme dönemlerinde Tokat-Kazova koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada 12 adet 2-sıralı, 4 adet 6-sıralı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidi Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü, kışlık olarak ekilmiştir. Çalışmada çeşitlerin iki yılın ortalama başaklanma süresi 133.4 gün, yatma oranı %13.1, bitki boyu 94.4 cm, metrekarede başak sayısı 511 adet, başakta tane sayısı 34.2 adet, tek başak verimi 1.35 g, bin tane ağırlığı 35.2 g, hektolitre ağırlığı 63.7 kg, tane verimi 316.1 kg da-1, hasat indeksi %32.4 ve protein oranı %16.4 olarak belirlenmiştir. İncelenen özellikler bakımından arpa çeşitleri arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca metrekarede başak sayısı dışında incelenen diğer parametrelerde yıllar arasında da önemli farklılıklar bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen iki yıllık sonuçlara göre tane verimi bakımından Hasat, Bolayır ve Harman çeşitlerinin, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve protein oranı bakımından ise Yalın ve Önder çeşitlerinin öne çıktığı ve bu çeşitlerin Tokat-Kazova koşullarında arpa üretim alanlarında önemli olabileceği belirlenmiştir

Kaynakça

  • Sakin MA, Naneli İ, Şahinter S, Özdemir K 2016. Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(1): 149-161.

Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars in Tokat-Kazova Conditions

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 800 - 810, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.869901

Öz

The research was conducted to determine yield, yield components and some quality characters of some barley cultivars in Tokat-Kazova conditions during 2017-2018 and 2018-2019 growing seasons. In the study, 12 two rows, 4 six rows barley (Hordeum vulgare L.) cultivars were planted as a Randomized Complete Block Design with three replications, as winter. In the research average of two years of cultivars heading period 133.4 day, lodging rate 13.1%, plant height 94.4 cm, the number of spike per square meter 511 number, the number of kernels per spike 34.2 number, single spike yield 1.35 g, thousand seed weight 35.2 g, test weight 63.7 kg, grain yield 316.1 kg da-1, harvest index 32.4% and protein rate 16.4% was determined. Significant differences were determined among barley cultivars in investigated traits. Also, significant differences were determined among years in terms of other investigated traits except for the number of spike per square meter. According to the two-year results obtained from the research, it was determined that the prominent Hasat, Bolayır and Harman cultivars in terms of grain yield, Yalın and Onder cultivars in terms of thousand seed weight, test weight, protein rate and that these cultivars can be important in barley production areas in Tokat-Kazova conditions.

Kaynakça

  • Sakin MA, Naneli İ, Şahinter S, Özdemir K 2016. Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(1): 149-161.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Kübra ÖZDEMİR DİRİK> (Sorumlu Yazar)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6901-561X
Türkiye


Mehmet Ali SAKİN>
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9774-2478
Türkiye


Mahmut İNANÇ>
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0260-6052
Türkiye


Fahri SÖNMEZ>
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3318-9842
Türkiye

Destekleyen Kurum Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Numarası 2018/97
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 28 Ocak 2021
Kabul Tarihi 29 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Özdemir Dirik, K. , Sakin, M. A. , İnanç, M. & Sönmez, F. (2022). Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (4) , 800-810 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.869901
  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download