Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Anatomisi ve Polen Özellikleri

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 641 - 648, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.885507

Öz

Bu çalışmada, Merzifon Karası üzüm çeşidinin (Vitis vinifera L.) anatomisi ve polen özellikleri belirlenmiştir. Gövdede kollenkima dokusunun bulunuşu, 4-5 hücre tabakalı vasküler kambiyum ile 3-4 tabakalı parankimatik ışın hücrelerinin varlığı, iletim demetlerinin açık kollateral oluşu, nişasta, rafid ve drus kristallerinin mevcudiyeti gövdenin önemli anatomik özelliğidir. Yaprak tipi dorsiventral olup stoma tipi ise aktinositik’tir. Stoma yaprağın sadece alt yüzeyinde gözlenmiştir. Merzifon Karası üzüm çeşidinin stoma indeksi diğer üzüm çeşitleri ile karşılaştırıldığında, düşük stoma indeksine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yaprakta da gövdede olduğu gibi nişasta tanelerine, rafid ve drus kristalleri gözlenmiştir. Ekvatoral görünmdeki polen şekli suboblat olup, polar görünümde oblat’tır. Polen tipi trikolporattır.

Kaynakça

 • Adıgüzel BÇ 2018. Üzüm ve Fermente Üzüm Sularında Bulunan Resveratrol Miktarını Etkileyen Faktörler. Int J Agric Nat Sci 11(2): 29-36.
 • Ahmedullah M 1983. Pollen Morphology of Selected Vitis cultivars. J Am Soc Hort Sci 108: 155-160.
 • Catalgol B, Batirel S, Taga Y, Ozer NK 2012. Resveratrol: French Paradox Revisited. Front Pharmacol 3: 141. Çelebioğlu S, Baytop T 1949. A New Reagent for Microscopical Investigation of Plant. Public Inst Pharmacog 10(19): 301.
 • Çiçek S 2018. Anadolu’da Kültürü Yapılan Bazı Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 84 sy.
 • Düzenli S, Ağaoğlu YS. 1992. Vitis vinifera L.’nin Bazı Çeşitlerinde Stoma Yoğunluğu Üzerine Yaprak Yaşının ve Yaprak Pozisyonlarının Etkisi. Doğa–Turk J Agric For 16: 63-72.
 • Gago P, Conejero G, Martínez MC, This P, Verdeil JL 2019. Comparative Anatomy and Morphology of the Leaves of Grenache Noir and Syrah Grapevine Cultivars. South African Enol Vitic 40(2): 1-9.
 • Gallardo A, Ocete R, López MÁ, Lara M, Rivera D 2009. Assessment of Pollen Dimorphism in Populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi in Spain. Vitis 48(2): 59-62.
 • Gargın S 2009. Eğirdir/Isparta Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 5–9 Ekim 2009 Manisa.
 • Göktürk N, Artık N, Yavaş İ, Fidan Y 1997. Bazı Üzüm Çeşitleri ve Asma Anacı Yapraklarının Yaprak Konservesi Olarak Değerlendirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Gıda 22(1): 15-23.
 • Gülcü M, Demirci AŞ, Güner KG 2008. Siyah Üzüm; Zengin Besin İçeriği ve Sağlık Açısından Önemi. Türkiye 10: 179-182.
 • Hui REN, Kai-Yu PAN, Zhi-Duan, CHEN, Ren-Qing WANG 2003. Structural Characters of Leaf Epidermis and Their Systematic Significance in Vitaceae. J Syst Evol 41(6): 531-544.
 • İnceoğlu Ö, Pınar NM, Dönmez EO 2000. Pollen Morphology of Wild Vitis sylvestris Gmelin (Vitaceae). Turk J Bot 24(2): 147-150.
 • Kaçar 1996. Bitki Fizyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1447, Ankara 427.
 • Keller M, 2010. The Science of Grapevines. Anatomy and Physiology, Academic Press/Elsevier, 1st edition, Burlington, MA 377.
 • Kara S, Özeker E 1999. Farklı Anaçlar Üzerinde Aşılı Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Yaprak Özellikleri ve Stoma Dağılımı Üzerinde Araştırmalar. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enst Derg 9(1): 76-85.
 • Manzonı G 1952. Conziderazioni Su Differenze Anatomiche in Radici di Barbatelli di Vitis vinifera, V. riparia, V. rupestris, V. berlandieri. Ann Sper Agr 7: 299-337.
 • Marasalı B, Aktekin A 2003. Sulanan ve Sulanmayan Bağ Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Stoma Sayısının Karşılaştırılması. Tarım Bilim Derg 9(3): 370-372.
 • Meidner H, Mansfield TA 1968. Physiology of stomata. McGraw Hill, London.
 • Metacalfe CR, Chalk L 1950. Anatomy of the Dicotyledons. Clarendon Press, Oxford. 1: 13-16.
 • Najmaddin C, Hussin K, Maideen H 2011. Comparative Study on the Anatomy and Palynology of the Three Variety of Vitis vinifera Varity (family Vitaceae). Afr J Biotechnol 10(74): 16849-16853.
 • Najmaddin C 2014. Leaf Anatomy and Palynological Differences Among Selected Cultivars of Vitis vinifera and Parthenocissus Quinquefolia (Vitaceae). History 9(21): 6-12.
 • Pennisi SV, McConnell DB 2001. Taxonomic Relevance of Calcium Oxalate Cuticular Deposits in Dracaena Vand. ex L. Hortscience 36(6): 1033-1036.
 • Perveen A, Qaiser M 2008. Pollen Flora of Pakistan–LVII Vitaceae. Pak J Bot 40: 501-506.
 • Santarosa E, de Souza, PVD, de Araujo Mariath JE, Lourosa GV 2016. Physiological Interaction Between Rootstock-Scion: Effects on Xylem Vessels in Cabernet Sauvignon and Merlot Grapevines. Am J Enol Vitic 67(1): 65-76.
 • Sun Q, Rost TL, Matthews MA 2008. Wound‐Induced Vascular Occlusions in Vitis vinifera (Vitaceae): Tyloses in Summer and Gels in Winter1. Am J Bot 95(12): 1498-1505.
 • Swanepoel JJ, De La Harpe AC, Orffer CJ 1984. A Comparative Anatomical Study of the Grapevine Shoot: I Epidermis. S Afr J Enol and Vitic 5(2): 51-57.
 • Teixeira G, Monteiro A, Santos C, Lopes CM 2018. Leaf Morphoanatomy Traits in White Grapevine Cultivars with Distinct Geographical Origin. Ciênc e Téc Vitiviníc 33(1): 90-101.
 • Wodehouse RP 1965. Pollen Grains. Their Structure, Identification and Significance in Science and Medicine, New York and London: Hafner Publish. Company 106-109.

Anatomy and Pollen Properties of Merzifon Black Grape Variety (Vitis vinifera L.)

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 641 - 648, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.885507

Öz

In the study, it was aimed to determine the anatomy and pollen properties of the Merzifon Black grape variety (Vitis vinifera L.). The presence of collenchyma tissue in the stem, the presence of 4-5 cell layer vascular cambium and 3-4 layer parenchymal ray cells, open collateral formation of the conduction bundles, the presence of starch, raphide and druse crystals are important anatomical features of the stem. Leaf type is dorsiventral and stoma type is actinocytic. The stoma was observed only on the lower surface of the leaf. When the stoma index of Merzifon Black grape variety compared to other grape varieties, it was determined that it has low stoma index. Like the stem, starch grains, raphide and druse crystals were observed in the leaf. The pollen shape in the equatorial view is suboblate and in the polar view it is oblate. The pollen type is tricholporate.

Kaynakça

 • Adıgüzel BÇ 2018. Üzüm ve Fermente Üzüm Sularında Bulunan Resveratrol Miktarını Etkileyen Faktörler. Int J Agric Nat Sci 11(2): 29-36.
 • Ahmedullah M 1983. Pollen Morphology of Selected Vitis cultivars. J Am Soc Hort Sci 108: 155-160.
 • Catalgol B, Batirel S, Taga Y, Ozer NK 2012. Resveratrol: French Paradox Revisited. Front Pharmacol 3: 141. Çelebioğlu S, Baytop T 1949. A New Reagent for Microscopical Investigation of Plant. Public Inst Pharmacog 10(19): 301.
 • Çiçek S 2018. Anadolu’da Kültürü Yapılan Bazı Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 84 sy.
 • Düzenli S, Ağaoğlu YS. 1992. Vitis vinifera L.’nin Bazı Çeşitlerinde Stoma Yoğunluğu Üzerine Yaprak Yaşının ve Yaprak Pozisyonlarının Etkisi. Doğa–Turk J Agric For 16: 63-72.
 • Gago P, Conejero G, Martínez MC, This P, Verdeil JL 2019. Comparative Anatomy and Morphology of the Leaves of Grenache Noir and Syrah Grapevine Cultivars. South African Enol Vitic 40(2): 1-9.
 • Gallardo A, Ocete R, López MÁ, Lara M, Rivera D 2009. Assessment of Pollen Dimorphism in Populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi in Spain. Vitis 48(2): 59-62.
 • Gargın S 2009. Eğirdir/Isparta Koşullarında Bazı Üzüm Çeşitlerinin Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 5–9 Ekim 2009 Manisa.
 • Göktürk N, Artık N, Yavaş İ, Fidan Y 1997. Bazı Üzüm Çeşitleri ve Asma Anacı Yapraklarının Yaprak Konservesi Olarak Değerlendirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Gıda 22(1): 15-23.
 • Gülcü M, Demirci AŞ, Güner KG 2008. Siyah Üzüm; Zengin Besin İçeriği ve Sağlık Açısından Önemi. Türkiye 10: 179-182.
 • Hui REN, Kai-Yu PAN, Zhi-Duan, CHEN, Ren-Qing WANG 2003. Structural Characters of Leaf Epidermis and Their Systematic Significance in Vitaceae. J Syst Evol 41(6): 531-544.
 • İnceoğlu Ö, Pınar NM, Dönmez EO 2000. Pollen Morphology of Wild Vitis sylvestris Gmelin (Vitaceae). Turk J Bot 24(2): 147-150.
 • Kaçar 1996. Bitki Fizyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1447, Ankara 427.
 • Keller M, 2010. The Science of Grapevines. Anatomy and Physiology, Academic Press/Elsevier, 1st edition, Burlington, MA 377.
 • Kara S, Özeker E 1999. Farklı Anaçlar Üzerinde Aşılı Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Yaprak Özellikleri ve Stoma Dağılımı Üzerinde Araştırmalar. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enst Derg 9(1): 76-85.
 • Manzonı G 1952. Conziderazioni Su Differenze Anatomiche in Radici di Barbatelli di Vitis vinifera, V. riparia, V. rupestris, V. berlandieri. Ann Sper Agr 7: 299-337.
 • Marasalı B, Aktekin A 2003. Sulanan ve Sulanmayan Bağ Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Stoma Sayısının Karşılaştırılması. Tarım Bilim Derg 9(3): 370-372.
 • Meidner H, Mansfield TA 1968. Physiology of stomata. McGraw Hill, London.
 • Metacalfe CR, Chalk L 1950. Anatomy of the Dicotyledons. Clarendon Press, Oxford. 1: 13-16.
 • Najmaddin C, Hussin K, Maideen H 2011. Comparative Study on the Anatomy and Palynology of the Three Variety of Vitis vinifera Varity (family Vitaceae). Afr J Biotechnol 10(74): 16849-16853.
 • Najmaddin C 2014. Leaf Anatomy and Palynological Differences Among Selected Cultivars of Vitis vinifera and Parthenocissus Quinquefolia (Vitaceae). History 9(21): 6-12.
 • Pennisi SV, McConnell DB 2001. Taxonomic Relevance of Calcium Oxalate Cuticular Deposits in Dracaena Vand. ex L. Hortscience 36(6): 1033-1036.
 • Perveen A, Qaiser M 2008. Pollen Flora of Pakistan–LVII Vitaceae. Pak J Bot 40: 501-506.
 • Santarosa E, de Souza, PVD, de Araujo Mariath JE, Lourosa GV 2016. Physiological Interaction Between Rootstock-Scion: Effects on Xylem Vessels in Cabernet Sauvignon and Merlot Grapevines. Am J Enol Vitic 67(1): 65-76.
 • Sun Q, Rost TL, Matthews MA 2008. Wound‐Induced Vascular Occlusions in Vitis vinifera (Vitaceae): Tyloses in Summer and Gels in Winter1. Am J Bot 95(12): 1498-1505.
 • Swanepoel JJ, De La Harpe AC, Orffer CJ 1984. A Comparative Anatomical Study of the Grapevine Shoot: I Epidermis. S Afr J Enol and Vitic 5(2): 51-57.
 • Teixeira G, Monteiro A, Santos C, Lopes CM 2018. Leaf Morphoanatomy Traits in White Grapevine Cultivars with Distinct Geographical Origin. Ciênc e Téc Vitiviníc 33(1): 90-101.
 • Wodehouse RP 1965. Pollen Grains. Their Structure, Identification and Significance in Science and Medicine, New York and London: Hafner Publish. Company 106-109.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Gülhan KURT Bu kişi benim
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9998-5310
Türkiye


İlkay ÖZTÜRK ÇALI> (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7741-3677
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 23 Şubat 2021
Kabul Tarihi 17 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kurt, G. & Öztürk Çalı, İ. (2022). Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Anatomisi ve Polen Özellikleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (4) , 641-648 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.885507
 • download

 • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
 •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
 •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
 •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download