Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Radioactivity Concentration in Olive Oil

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 859 - 863, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.906850

Öz

It is obvious that healthy eating will only be with healthy foodstuffs, and the foods consumed can affect social life and religious life in addition to physical and mental health. The concentration of radioactivity that may be in basic foodstuffs such as oil can increase the dose rate taken with food. In the study, no measurable U-238, Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137 and Cs-134 concentrations were found in olive oils obtained from olives grown in Osmaniye, Düziçi and Erzin regions. The absence of measurable radionuclide concentrations in olive oils is a positive result. It is a desirable property that the olive oil that people consume as food is clean and does not contain radioactivity.

Kaynakça

 • Anonim 2019. TC Osmaniye Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Osmaniye İli 2018 Yılı Çevre Durum Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/ db/ced/icerikler/osman-ye_2018_-cdr_son-20190828 111313.pdf (Date of Receipt: 13.03.2021).
 • Anonim1 2021. Türkiye İller ve Bölgeler Haritası - Laf Sözlük. https://www.lafsozluk.com/2011/04/turkiye-iller-ve-bolgeler-haritasi.html (Accessed: 13 March 2021).
 • Anonim2 2021. MTA Genel Müdürlüğü.https:// www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/500bas (Accessed: 13 March 2021).
 • Canik, T 2020. Investigation of the Quality of Olive Oils in Düziçi (Vocational School), Osmaniye Center (Karacaoğlan Campus) and Erzin Region. Osmaniye Korkut Ata Üniversity Institute of Science, Department of Chemistry, Master's Thesis, 64 p.
 • Demirel, H 1990. Investigation Of The Transfer Of Cs-137 Activity From Soil To Wheat, Barley, Bean, Lettuce, Corn And Grass Plants. Gazi University Institute of Science Nuclear Engineering, Ph.D Thesis, 68 p.
 • Kahraman, A 2012. The Method of Determine the Lawful (Halal) and the Prohibited (Haram) in Foodstuff. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI (1) : 453–478.
 • Karahan, G 1997. İstanbulun Çevresel Doğal Radyoaktivitesinin Tayini ve Doğal Radyasyonların Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Mühendislik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 134 s.
 • Karataşlı M, Özer T 2017. Investigation of Radiation Activity Growing Peanuts in Osmaniye. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21 (3) : 1017-1023. doi: 10.19113/ sdufbed.52578.
 • Kırış, E 2019. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Karayemiş Bitkisinin (Prunus laurocerasus L.) Meyve ve Toprak Örneklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2) : 229-238. doi: 10.17714/gumusfenbil.398293.
 • Kurnaz A, Abugoufa A.H.A, Karataşlı M, Özer T, Turfan N, Turhan Ş 2018. Determination of Essential Elements and Heavy Metals of Groundnuts by XRF Spectrometric Method. Ecology 2018. 19-23 June 2018, Kastamonu.
 • Menduh B 2015. Isolation of oleuropein compound in olive, olive seed and olive leaf and compare of amount. Balıkesir Üniversity Institute of Science Chemistry, MSC Thesis, 55 p.
 • Özer T, Karataşlı M, Kurt D, Aydın S, Öztürk A.İ 2018. Measurement of Environmental Gama Radiation in Osmaniye, Turkey. NSP2018. Trabzon-Turkey, 12-14 September 2018, Tarbzon.
 • Öztürk A. İ, Yılmaz Ö, Özer T 2020.Derde Deva Mucizevi Bitki Zeytin ve Zeytinyağı Analizleri.HiperYayın, İstanbul, 73 p.
 • TUİK (2020) Türkiye İstatistik Kurumu Web sayfaları, https://tuikweb.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do? alt_id=1001 (Accessed: 12 March 2021).
 • Turfan N, Kurnaz A, Karataşli M, Özer T, Turhan Ş 2018. Analysis of Nutrition Contents in Peanut (Arachis hypogaea L.) Samples Grown in Adana Province, Turkey. ICELIS2018. 26-29 April 2018, Kastamonu.
 • Ugur F A, Turhan S, Goren E, Gezer F, Yegingil Z, Sahan H 2013. A Survey of Distribution of Terrestrial Radionuclides in Surface Soil Samples in and Around the Osmaniye province, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, 154 (4) : 483–489. doi: 10.1093/rpd/ncs259.

Zeytinyağında Radyoaktivite Konsantrasyonun İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4, 859 - 863, 31.08.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.906850

Öz

Sağlıklı beslenmenin, ancak sağlıklı gıda maddeleri ile olacağı aşikar olup tüketilen gıdalar, beden ve ruh sağlığının yanında, sosyal hayatı ve dini yaşamı etkileyebilmektedir.Yağ gibi temel gıda maddelerinde olabilecek radyoaktivite konsantrasyonu, besinler ile alınan doz oranını arttırabilir. Yapılan çalışmada Osmaniye, Düziçi ve Erzin bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarında, ölçülebilir U-238, Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137 ve Cs-134 konsantrasyonuna rastlanılmadı. Zeytin yağlarında ölçülebilir radyonüklid konsantrasyonuna rastlanılmaması olumlu bir sonuçtur. İnsanların gıda olarak tükettiği zeytinyağının temiz ve radyoaktiviteden arı olması istenen bir özelliktir.

Kaynakça

 • Anonim 2019. TC Osmaniye Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Osmaniye İli 2018 Yılı Çevre Durum Raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/ db/ced/icerikler/osman-ye_2018_-cdr_son-20190828 111313.pdf (Date of Receipt: 13.03.2021).
 • Anonim1 2021. Türkiye İller ve Bölgeler Haritası - Laf Sözlük. https://www.lafsozluk.com/2011/04/turkiye-iller-ve-bolgeler-haritasi.html (Accessed: 13 March 2021).
 • Anonim2 2021. MTA Genel Müdürlüğü.https:// www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/500bas (Accessed: 13 March 2021).
 • Canik, T 2020. Investigation of the Quality of Olive Oils in Düziçi (Vocational School), Osmaniye Center (Karacaoğlan Campus) and Erzin Region. Osmaniye Korkut Ata Üniversity Institute of Science, Department of Chemistry, Master's Thesis, 64 p.
 • Demirel, H 1990. Investigation Of The Transfer Of Cs-137 Activity From Soil To Wheat, Barley, Bean, Lettuce, Corn And Grass Plants. Gazi University Institute of Science Nuclear Engineering, Ph.D Thesis, 68 p.
 • Kahraman, A 2012. The Method of Determine the Lawful (Halal) and the Prohibited (Haram) in Foodstuff. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI (1) : 453–478.
 • Karahan, G 1997. İstanbulun Çevresel Doğal Radyoaktivitesinin Tayini ve Doğal Radyasyonların Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Mühendislik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 134 s.
 • Karataşlı M, Özer T 2017. Investigation of Radiation Activity Growing Peanuts in Osmaniye. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21 (3) : 1017-1023. doi: 10.19113/ sdufbed.52578.
 • Kırış, E 2019. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Karayemiş Bitkisinin (Prunus laurocerasus L.) Meyve ve Toprak Örneklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2) : 229-238. doi: 10.17714/gumusfenbil.398293.
 • Kurnaz A, Abugoufa A.H.A, Karataşlı M, Özer T, Turfan N, Turhan Ş 2018. Determination of Essential Elements and Heavy Metals of Groundnuts by XRF Spectrometric Method. Ecology 2018. 19-23 June 2018, Kastamonu.
 • Menduh B 2015. Isolation of oleuropein compound in olive, olive seed and olive leaf and compare of amount. Balıkesir Üniversity Institute of Science Chemistry, MSC Thesis, 55 p.
 • Özer T, Karataşlı M, Kurt D, Aydın S, Öztürk A.İ 2018. Measurement of Environmental Gama Radiation in Osmaniye, Turkey. NSP2018. Trabzon-Turkey, 12-14 September 2018, Tarbzon.
 • Öztürk A. İ, Yılmaz Ö, Özer T 2020.Derde Deva Mucizevi Bitki Zeytin ve Zeytinyağı Analizleri.HiperYayın, İstanbul, 73 p.
 • TUİK (2020) Türkiye İstatistik Kurumu Web sayfaları, https://tuikweb.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do? alt_id=1001 (Accessed: 12 March 2021).
 • Turfan N, Kurnaz A, Karataşli M, Özer T, Turhan Ş 2018. Analysis of Nutrition Contents in Peanut (Arachis hypogaea L.) Samples Grown in Adana Province, Turkey. ICELIS2018. 26-29 April 2018, Kastamonu.
 • Ugur F A, Turhan S, Goren E, Gezer F, Yegingil Z, Sahan H 2013. A Survey of Distribution of Terrestrial Radionuclides in Surface Soil Samples in and Around the Osmaniye province, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, 154 (4) : 483–489. doi: 10.1093/rpd/ncs259.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Temel Bilimler
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Tahsin ÖZER> (Sorumlu Yazar)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0344-7118
Türkiye


Tezcan CANİK Bu kişi benim
OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY
0000-0003-4266-0333
Türkiye


Ali İHSAN>
OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY
0000-0002-3912-0670
Türkiye

Destekleyen Kurum Scientific Research Projects Unit of Osmaniye Korkut Ata University
Proje Numarası OKÜBAP-2019-PT3-007
Teşekkür This work was supported by OKÜBAP (Scientific Research Projects Unit of Osmaniye Korkut Ata University) with the project number OKÜBAP-2019-PT3-007.
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 31 Mart 2021
Kabul Tarihi 16 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 25, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Özer, T. , Canik, T. & İhsan, A. (2022). Investigation of Radioactivity Concentration in Olive Oil . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (4) , 859-863 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.906850
 • download

 • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
 •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
 •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
 •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download