Articles


S. AYDOĞAN, M. ŞAHİN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, B. DEMİR, T. YILDIRIM, S. HAMZAOĞLU
Assesment of Yield and Quality Traits of Some Bread Wheat Varieties (Triticum aestivum L.) under Rainfed Conditions, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
M. ŞAHİN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, S. AYDOĞAN, B. DEMİR, Ç. MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, S. HAMZAOĞLU, S. GÜR, T. YILDIRIM
Evaluation of gluten quality of bread wheat (Triticum aestivum) genotypes with glutopeak device, Harran Journal of Agricultural and Food Science, (2020)
S. AYDOĞAN, M. ŞAHİN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, B. DEMİR, S. HAMZAOĞLU, E. YAKIŞIR
Research of Quality Traits of Some Durum Wheat and Bread Wheat Varieties, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
B. DEMİR, M. ŞAHİN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, S. AYDOĞAN, S. HAMZAOĞLU, Ç. MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, S. GÜR, M. TÜRKÖZ
Evaluation of some Quality Characteristics in Durum Wheat (Triticum durum L.) Genotypes Grown under Rainfed and Irrigated Conditions by Mixograph Device, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2019)
M. ŞAHİN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, S. AYDOĞAN, B. DEMİR, S. HAMZAOĞLU, Ç. MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, S. GÜR, E. YAKIŞIR
Kuru ve Sulu Şartlarda Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Farklı Reolojik Analiz Cihazları ile Kalite ve Teknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Journal of Bahri Dagdas Crop Research, (2019)
M. ŞAHİN, S. AYDOĞAN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, S. HAMZAOĞLU
Utilization of Mixolab in Bread Wheat Quality Evaluation, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2014)
S. AYDOĞAN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, M. ŞAHİN, H. ÖNMEZ, B. DEMİR, E. YAKIŞIR
Determination of Physicochemical and Rheological Properties of Bread Wheat Varieties, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2013)
S. AYDOĞAN, A. Göçmen Akçaçık, M. Şahin, B. Demir, H. Önmez, M. Türköz, S. ÇERİ
Determination of some durum wheat varieties's quality traits, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2012)
M. ŞAHİN, A. AKÇACIK, S. AYDOĞAN, S. TANER, R. AYRANCI
Determination of Relationships between Mixograph Parameters and Some Quality Traits in Bread Wheat Genotypes, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2011)
S. AYDOĞAN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, M. ŞAHİN, Y. KAYA
Relationships among Yield and Some Quality Traits in Bread Wheat (T. aestivum L.) Genotypes, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2007)