Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr

KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image

120.191

357.147

KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 22 Number 3 Last Issue
Volume 22 - Issue 3 - Jun 2019
 1. Arpada Tane Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Genotip ve Çevrenin Etkileşimi
  Pages 346 - 353
  Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Cuma AKINCI, Önder ALBAYRAK
 2. Tuz Stresinin Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Seçilmiş Genotipinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 354 - 359
  Gürkan DEMİRKOL, Nuri YILMAZ, Özlem ÖNAL AŞCI
 3. Ayçiçeği Bitkisi Yapraklarında Tuz Stresi, Nitrik Oksit ve Hormon Uygulamalarının Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkileri
  Pages 360 - 369
  Oğuz Ayhan KİREÇCİ, Füsun YÜREKLİ
 4. Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Besin Çözeltisi Uygulamalarının Kinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) Verim, Bazı Verim Bileşenleri ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi
  Pages 370 - 380
  Hayrettin KUŞÇU, Aylin ÇAYGARACI
 5. Türkiye Florası İçin Yeni Dianthus (Caryophyllaceae) Kayıtları
  Pages 381 - 388
  Ergin HAMZAOĞLU, Murat KOÇ
 6. Orta Kızılırmak Vadisi’nde Üretici Şartlarında Yerel Kuru Fasulye Popülasyonlarının Doğal Kaynak Ekonomisi Açısından Genel Değerlendirilmesi
  Pages 389 - 398
  Mustafa KAN, Ömer SÖZEN, Arzu KAN, Ufuk KARADAVUT, Mehmet YAĞMUR
 7. Göl Soğanı Çoğaltımında Sakkaroz Oranlarının Etkisi
  Pages 399 - 406
  Özgür KAHRAMAN
 8. Vitis vinifera L.’de Floral Gelişme Aşamaları ve Fenolojik Safhalar ile İlişkilendirilmesi
  Pages 407 - 413
  Zeliha GÖKBAYRAK, Hakan ENGİN
 9. Bazı Bitki Ekstraktlarının Kök-Ur Nematodu Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 (Tylenchida: Meloidogynidae)’nın Kontrolünde Kullanılabilme Potansiyeli
  Pages 414 - 420
  Gökhan AYDINLI, Fadime ŞEN, Sevilhan MENNAN
 10. Patlıcan Tohumlarında Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteri Uygulamalarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) Hastalığına Etkileri
  Pages 421 - 429
  Hacer Handan ALTINOK, Gülperi ÇİFÇİ
 11. Isıl Yabancı Ot Kontrolü İçin Özel İmal Edilen Gaz Memelerinin Performansı
  Pages 430 - 435
  Selçuk ARSLAN, Çağdaş TURALOĞLU, Nihat TURSUN
 12. Sulama Performansının Değerlendirilmesi: Kırıkhan Sulama Birliği Örneği
  Pages 436 - 443
  Mehmet GENÇOĞLU, Hasan DEĞİRMENCİ
 13. Sulama Kanal Çeşitleri ve Uzunluklarının Sulama Performans Göstergelerine Etkisi
  Pages 444 - 450
  Sinan KARTAL, Hasan DEĞİRMENCİ, Fırat ARSLAN
 14. Comparison of Conventional PCR Method With Cefoxitin Disc Diffusion, Automated System and Isolation on Chromogenic MRSA Medium Methods for The Detection of Meticillin Resistance In Staphylococcus aureus Strains Isolated From Various Clinical Specimens
  Pages 451 - 455
  Esra KAYA, Murat ARAL, Zerife ORHAN, Kezban Tülay YALÇINKAYA, Hacer UĞURLU
 15. Öncül Afidikolin ve Nokodazol Muamelesinin Kanserli ve Ölümsüzleştirilmiş Mezotelyum Hücrelerinde Kapsaisin Sitotoksitesine Etkisi
  Pages 456 - 465
  Sabahattin CÖMERTPAY, Gizem CEYLAN
 16. PB15 Kodlu Pigmentler; Sentezi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Uygulamaları
  Pages 466 - 472
  Yusuf YILMAZ, Sibel BAYIL
 17. Selective Cytotoxic Effect of Dorycnium pentaphyllum Extract on Human Breast, Liver, and Lung Cancer Cells
  Pages 473 - 479
  Selim DEMİR, İbrahim TURAN, Sema MISIR, Yüksel ALİYAZICIOĞLU
 18. Katı Faz Fermantasyon Tekniği ile Bacillus circulans ATCC 4516’dan Ekstrasellüler β-Galaktosidaz Üretimi
  Pages 480 - 486
  Besi SERİN, Nurullah AKCAN
 19. Farklı Gelişme Dönemlerinde Hasat Edilen Saz Bitkisinin (Phragmites Australis) Yem Değerinin Belirlenmesi
  Pages 487 - 491
  Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Selim SIRAKAYA
 20. Determination of the Species of Tephritidae family (Diptera) on Cherry Orchards in Adana Province and Surroundings in Turkey
  Pages 492 - 497
  Burcu ÖZBEK ÇATAL, Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE, Mehmet Rifat ULUSOY
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2019