Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr

KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image

117.845

323.716

KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 22 Number 2 Last Issue
Volume 22 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Farklı Lokasyonlarda ve Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Börülcenin Agromorfolojik Özellikleri
  Pages 164 - 169
  Leyla İDİKUT, Gülay ZULKADİR, Cumali POLAT, Songül ÇİFTÇİ, Ayşe Betül ÖNEM
 2. Yozgat Ekolojisinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Morfolojik Özellikleri, Verim ve Silaj Kaliteleri
  Pages 170 - 177
  Orhan YOZGATLI, Uğur BAŞARAN, Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
 3. Gilaburu Bitkisinin (Viburnum opulus L.) Meyve, Sap ve Yaprağının Mineral İçeriği
  Pages 178 - 182
  Onur TAŞKIN, Barış Bülent AŞIK, Nazmi İZLİ
 4. Adana (Türkiye) Aktarlarında Tedavi Amacıyla Satılan Bitkisel Droglar
  Pages 183 - 192
  Serpil DEMİRCİ KAYIRAN, Saliha KIRICI
 5. Bazı Ruta L. Ekstraktlarının Biyoaktif Madde İçerikleri ve Radikal Kovucu Aktiviteleri
  Pages 193 - 201
  Cennet YAMAN, Deniz ULUKUŞ, Osman TUGAY
 6. Kırşehir Yerel Sivri Biber (Capsicum annuum L. var. longum) Populasyonlarının Agronomik ve Morfolojik Karakterizasyonu
  Pages 202 - 216
  Hakan BAŞAK
 7. Effects of Mating Disruption Method on Predators Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera:Chrysopidae) and Coccinella septempunctata (L., 1758) (Coleoptera:Coccinellidae) in Vineyards
  Pages 217 - 223
  Mahmut Murat ASLAN, Alper KOZANOĞLU, A. Abdulkadir UZUN, H. Basri DURMAZ
 8. Kermes Meşesi [Quercus coccifera (L.)] Yaprak Ekstraktının Tetranychus urticae Koch, Callosobruchus maculatus F. ve Plodia interpunctella (Hubner)’ya Toksik Etkileri
  Pages 224 - 229
  Hüseyin ÇETİN, Fatma Nur ELMA
 9. Yaprakbitleri, Aphis punicae Passerini ve Macrosiphum rosae (Linnaeus) (Insecta: Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae) Türlerinin Total Lipit, Triaçilgiserol, Fosfolipit ve Fosfolipit Alt Sınıflarının Yağ Asidi Kompozisyonu
  Pages 230 - 237
  Emine ÇELİK, Mehmet BAŞHAN, Selime ÖLMEZ BAYHAN
 10. Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) Fauna of Yozgat Province, Turkey
  Pages 238 - 247
  Murat KÜTÜK, Mehmet YARAN, Mehmet TORBALI, Vedat GÖRMEZ
 11. Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Buğday Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi
  Pages 248 - 259
  Koray KAÇAN, Nihat TURSUN
 12. Niğde İli Sığırcılık İşletmelerinde Atık Yönetimi
  Pages 260 - 269
  Müge ERKAN CAN, Mustafa BOĞA
 13. The Experimental Determination of The Impact of Overall Heat Consumption Coefficient and Thermal Screens on Heat Saving in Plastic Greenhouses
  Pages 270 - 280
  Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ
 14. Hatay İlinin Portakal Üretimi ve Dış Ticarette İşletmelerin Pazarlama Stratejileri
  Pages 281 - 293
  Tuğçe KIZILTUĞ, Halil FİDAN
 15. Tarım İşletmelerinde Girişimciliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma; Konya İli Ereğli İlçesi Örneği
  Pages 294 - 305
  Kemalettin AĞIZAN, Zeki BAYRAMOĞLU
 16. Genişleyebilir Killerin Baskın Olduğu Kurak Alanlarda Buğdayda Farklı Üst Gübre Kullanımlarının Araştırılması
  Pages 306 - 314
  Kadir YILMAZ, Hüseyin DİKİCİ, Ömer Faruk DEMİR, Abdurrahman ŞİMŞEK, Serdar SOLAK, Yaşam KENGER, Zehra AĞAOĞLU
 17. Sandal Ağacı (Arbutus andrachne) Yapraklarının Potansiyel Besleme Değerinin Belirlenmesi
  Pages 315 - 321
  Adile TATLIYER, Adem KAMALAK, Durmuş ÖZTÜRK
 18. Yeşil Kuşak Orman Ekosistemlerindeki Orman Parçalılığının Bazı Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Ahir Dağı Örneği)
  Pages 322 - 332
  Turgay DİNDAROĞLU, Hasibe ÇELİK
 19. Sulu Çözeltideki Bor İyonlarının Sepiyolit İle Giderimi
  Pages 333 - 338
  Tuğba ARIKAN
 20. Akdeniz Ekolojik Koşulları için Alternatif Bir Bitki: Crotalaria juncea L. (Krotalarya)
  Pages 339 - 345
  Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Şükrü Sezgi ÖZKAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2019