Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
 • Formları veya sistemdeki bilgileri (Başvuru yazısı-Kapak sayfası, Eserin tam metni, "Telif Hakkı Devir Formu", İntihal raporu) eksik olan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

The International Plant Names Index 

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi

7.725

25.806
 • Formları veya sistemdeki bilgileri (Başvuru yazısı-Kapak sayfası, Eserin tam metni, "Telif Hakkı Devir Formu", İntihal raporu) eksik olan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

The International Plant Names Index 

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Cilt 22 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Şanlıurfa-Siverek’te Yaygın Toprak Gruplarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
  Sayfalar 1 - 13
  Mehmet YALÇIN, Kerim Mesut ÇİMRİN
 2. Performance of Wheat (Tricticum avestium L.) as Influenced By Application of Single Super Phosphate Alone and In Combination with Different Organic Fertilizers In Calcareous Soil of Swabi, Pakistan
  Sayfalar 14 - 18
  Aftab JAMAL, Waqar YOUNAS, Muhammad FAWAD
 3. Developments in the Chestnut Market of Turkey
  Sayfalar 19 - 25
  Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ
 4. Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri Örneği
  Sayfalar 26 - 34
  Nermin BAHŞİ, Ali Doğan AKÇA
 5. Karyological Studies on Nine Astragalus L. Taxa in Turkey
  Sayfalar 35 - 44
  Osman GEDİK, Murat KÜRŞAD, Yaşar KIRAN
 6. Effect of Combination of Solarization and Soil Fumigation on Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) in Greenhouses
  Sayfalar 45 - 51
  Adem ÖZARSLANDAN, Refik BOZBUGA, Dilek DİNÇER
 7. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Sera Alanında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’nun Tespiti
  Sayfalar 52 - 56
  Adem ÖZARSLANDAN
 8. Türkiye’de Domates Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü
  Sayfalar 57 - 61
  İsmail GÜVENÇ
 9. Rhizobakteri İzolatlarının Kırmızı Biberin (Capsicum annuum L.) Verim ve Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 62 - 70
  Ümran TELEK, İrfan Ersin AKINCI, Mustafa KÜSEK
 10. The Effect of Cuttings Stages on Components and Content of Essential Oils from Salvia viridis L.
  Sayfalar 71 - 77
  Belgin COŞGE ŞENKAL
 11. Antioxidant Properties of Primula vulgaris Flower Extract and Its Cytotoxic Effect on Human Cancer Cell Lines
  Sayfalar 78 - 84
  Selim DEMİR, İbrahim TURAN, Yüksel ALİYAZICIOĞLU
 12. Elaphomyces granulatus, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkey
  Sayfalar 85 - 88
  Yasin UZUN, Abdullah KAYA
 13. Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 89 - 96
  Mehmet KOBUK, Kamil EKİNCİ, SABRİ ERBAŞ
 14. Kültivatörün Toprak Yüzeyindeki Maddeleri Toprağa Karıştırma Yeteneğinin Bilgisayar Simülasyonu Kullanılarak Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 97 - 105
  Mustafa ÜÇGÜL
 15. Su ve Arazi Tabanlı Rekreasyon Olanaklarının Belirlenmesi: Ankara Güneyi Alt Havzası Örneği
  Sayfalar 106 - 121
  Emel BAYLAN, Zuhal DİLAVER, Ayşe DEMİR, Ekin OKTAY
 16. Yem Bezelyesi Silajlarında Karbonhidrat Kaynağı Olarak Melas Kullanılma Olanakları
  Sayfalar 122 - 130
  Önder CANBOLAT, Kadir Cem AKBAY, Adem KAMALAK
 17. Farklı Azot Dozlarının İtalyan Çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 131 - 137
  Semih ÖZDEMİR, Emine BUDAKLI ÇARPICI, Bülent Barış AŞIK
 18. Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Cinsine Ait Bazı Türlerin Kimyasal İçerikleri
  Sayfalar 138 - 142
  Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK, Tamer ERYİĞİT
 19. Adana İli Tufanbeyli İlçesi Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 143 - 152
  Selahattin ÇINAR, Rüştü HATİPOĞLU, Mustafa AVCI, Celal YÜCEL, İlker İNAL
 20. Karides ve Kerevit Yetiştiriciliğinde Prebiyotik Uygulamalar
  Sayfalar 153 - 163
  Metin YAZICI, Yavuz MAZLUM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2019