Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi

106.111

225.315

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Cilt 21 Sayı 5 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 5 - Eki 2018
 1. Tunceli Dağ Sarımsağının (Allium tuncelianum) Rat Kalp Dokusu Antioksidan Enzim Düzeylerine Etkisi ve Fenolik Bileşenlerinin Karakterizasyonu
  Sayfalar 632 - 643
  Kasım TAKIM, Türkan KUTLU, Merve Gökşin KARAASLAN, Mustafa Abdullah YILMAZ
 2. Perkloretilen’in in vitro Sitotoksik Etkisinin Brine Shrimp Letalite Testi ile Araştırılması
  Sayfalar 644 - 649
  Ümit ÜNSAL, Tülay Aşkın ÇELİK
 3. Şanlıurfa İlinde Tüketilen Kaçak Çaylarda LC-MS ve GC-MS ile Pestisit Analizi
  Sayfalar 650 - 664
  Kasım TAKIM, Mehmet Emin AYDEMİR
 4. Helianthus annuus L. Yapraklarında Tuz Stresi, Bazı Bitki Hormonları ve SNP Uygulamalarının Sinyal Moleküllerine Etkisi
  Sayfalar 665 - 671
  Oğuz Ayhan KİREÇCİ, Füsun YÜREKLİ
 5. Multiple shoot regeneration of an important equatorial forage plant Indigofera zollingeriana Miq.
  Sayfalar 672 - 677
  Çiğdem Alev ÖZEL, Siti MAESAROH
 6. Effects of conventional and reduced tillage methods on some traits of wheat in cotton-wheat system
  Sayfalar 678 - 685
  Mustafa YILDIRIM, Ziya DUMLUPINAR, Alper TANER
 7. Tohum Kabuğu Renginin Susam Tohumlarında Bulunan Demir İçeriği Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 686 - 690
  Cemal KURT
 8. Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yaprak Bitki Besin Elementlerine Etkisi
  Sayfalar 691 - 698
  Yoldaş EKTİREN, Hasan DEĞİRMENCİ
 9. Sera Isı Gereksinimi Hesaplama Modelinin “ISIGER-SERA” Çukurova Koşullarında Test Edilmesi
  Sayfalar 699 - 707
  A. Nafi BAYTORUN, Adil AKYÜZ, Sait ÜSTÜN, Ali ÇAYLI
 10. Determination of chemical composition and fumigant insecticidal activities of essential oils of some medicinal plants against the adults of cowpea weevil, Callosobruchus maculatus
  Sayfalar 708 - 714
  Kamuran KAYA, Erdal SERTKAYA, İlhan TÜREMİŞ, Soner SOYLU
 11. Evaluation of the Lifespan of Fruit Fly Drosophila melanogaster Exposed to Dioxins
  Sayfalar 715 - 724
  Deniz ALTUN ÇOLAK, Handan UYSAL
 12. Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi
  Sayfalar 725 - 737
  Yeşim AYTOP, Cuma AKBAY
 13. Üreticilerin Besi Sığırcılığı Desteklerinden Yararlanması Üzerine Etkili Faktörler
  Sayfalar 738 - 744
  Hasan Burak AĞIR, Cuma AKBAY
 14. Yemlerine Farklı ve Artan Miktarlarda Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Katılan Etlik Piliçlerin Besi Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 745 - 750
  Beyhan YETER, Gülin GÖKÇE
 15. Kuru Maya (Saccharomyces cerevisiae)’ nın Etlik Civcivlerde Büyüme Performansına Etkisi
  Sayfalar 751 - 756
  Beyhan YETER, Özkan ALTUN
 16. Süt Emme Döneminde Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Gelişim Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 757 - 764
  Ali KAYGISIZ, Elif AK SÖNMEZ
 17. Preliminary results on the feeding and gut content of Flaccisagitta enflata in coastal areas of İskenderun Bay (northeastern Mediterranean Sea)
  Sayfalar 765 - 771
  Tuba TERBIYIK KURT
 18. Kent Parklarının Drenaj Sorunlarının Peyzaj Mühendisliği Kapsamında İrdelenmesi
  Sayfalar 772 - 785
  Orhun SOYDAN
 19. Positive Health Effects Of The Natural Environment On Children With Disability
  Sayfalar 786 - 799
  Sima POUYA, Öner DEMİREL
 20. Bazı Tarla Bitkilerinin Tuz Stresine Gösterdikleri Adaptasyon Mekanizmaları
  Sayfalar 800 - 808
  İskender TİRYAKİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2018