Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi

94.769

176.898

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Cilt 21 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 3 - Haz 2018
 1. In vitro Koşullarda Ceratophyllum demersum L.’un Krom (III) Akümülasyonunun Araştırılması
  Sayfalar 277 - 285
  Muhammet DOĞAN, Mehmet KARATAŞ, Muhammad AASIM
 2. Fetuin O-glikanlarının, Bioaktif N-Glikanların Yeni Endo-B-N-asetilglukozaminidaz Tarafından İzole Edilmesindeki Katkısının Belirlenmesi
  Sayfalar 286 - 291
  Sercan KARAV
 3. In vitro Şartlar Altında 'Bursa Siyahı' (Ficus carica L.) İncir Çeşidinin Morfolojisi Üzerine Tuzun Etkisi
  Sayfalar 292 - 296
  Yelda EMEK
 4. Bir Doğu Kayını Meşceresinde Farklı Sosyal Sınıftaki Ağaçlarda Günlük Ekofizyolojik Tepkiler
  Sayfalar 297 - 303
  Ali Kemal ÖZBAYRAM, Şemsettin KULAÇ
 5. Ayrık Elemanlar Metodunun Tarım Makineleri Tasarımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 304 - 311
  Mustafa ÜÇGÜL, Chris SAUNDERS, Ali AYBEK
 6. Kahramanmaraş Bölgesi İçin Seralarda Örtü Malzemesi ve Isı Tasarruf Önlemlerinin Isıtma Yüküne Etkisinin Uzman Sistem ile Belirlenmesi
  Sayfalar 312 - 322
  Ali ÇAYLI, Yusuf TEMİZKAN
 7. Açık Kaynaklı Donanım ile Bulut Tabanlı ve Düşük Maliyetli Bir Çevre Koşulları İzleme Sisteminin Seralarda Uygulanabilirliği
  Sayfalar 323 - 338
  Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ, A. Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN, Ali Selçuk MERCANLI
 8. Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Çabadaki Av Miktarları ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi
  Sayfalar 339 - 352
  Tuğrul Zahit ALIÇLI, Didem GÖKTÜRK, Tomris DENİZ
 9. Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca (Holştayn) Sığırlarda Bazı Süt Verimi Özellikleri ve İlişkili Genlerin Ekspresyonu
  Sayfalar 353 - 362
  Fatih YILDIRIM, Selçuk ÖZDEMİR, Ahmet YILDIZ
 10. Laktasyon Eğrileri Modellemesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (Mars) Yönteminin Uygulanması
  Sayfalar 363 - 373
  Hikmet ORHAN, Emine Çetin TEKE, Zübeyde KARCI
 11. Farklı Samanlarda Lignin Peroksidaz Enzimi Kullanımının Yem Değeri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 374 - 384
  Abdiwali Mohamoud ABDI, Ünal KILIÇ
 12. Hatay İli Kırıkhan –Reyhanlı Bölgesi Çayır-Mera Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
  Sayfalar 385 - 396
  Mehmet YALÇIN, K Mesut ÇİMRİN, Yusuf TUTUŞ
 13. Kavar Depresyonu’nda (İran) Arazi Kullanımındaki Değişimler ile Kuraklık Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 397 - 406
  Ali Torabi HAGHIGHI, Mehmet Emin SÖNMEZ, Nasim FAZEL, Bjorn KLOVE
 14. Türkiye’nin Siyahi Yediveren Güllerinin Tanıtımı
  Sayfalar 407 - 423
  Hasan ÖZÇELİK
 15. Türkiye’nin Eskişehir, Sakarya ve Düzce İllerinden Topraksolucanı (Clitellata, Annelida) Kayıtları
  Sayfalar 424 - 427
  Mete MISIRLIOĞLU, Osman ŞEN, Veli TEMEL
 16. Alman Hamamböceği Blatella germanica (L.)'nın Erginlerinde İki Fungal İzolata Karşı Eikosanoidlerin Nodülasyon Reaksiyonları Üzerine Olan Fonksiyonu
  Sayfalar 428 - 432
  Hasan TUNAZ, Ali Arda IŞIKBER, Mehmet Kubilay ER
 17. Üç Farklı Tentyria Türünün Makroskopik ve Histolojik Testis Yapıları
  Sayfalar 433 - 437
  Gamze Turgay İZZETOĞLU, Mehtap GÜLMEZ
 18. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeler'inde Görülen Yarı Parazit Bitki Türlerin Konakları ve Simptomlarının Araştırılması
  Sayfalar 438 - 446
  Tamer ÜSTÜNER
 19. Alternatif Tahıl: Eskinin Unutulmuş Yeni Bitkisi Tef (Eragrostis tef [Zucc.] Trotter)
  Sayfalar 447 - 456
  Uğur SARI, İskender TİRYAKİ
 20. Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yönetimi
  Sayfalar 457 - 471
  Kenan OK, Yusuf Ziya TENGİZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2018