Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi

90.381

167.369

ÖNEMLİ DUYURU 

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili yenilik ve değişiklikler :

 • 2018 yılından itibaren "KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ'nin ismi "KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ" olarak değiştirilmiştir.
 • Derginin baskı sayısı 4 den 6 sayıya çıkarılmıştır.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.


KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Cilt 21 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Türkiye Faunası İçin İki Yeni Neophyllobius Akar (Acari: Prostigmata: Camerobiidae) Kaydı
  Sayfalar 106 - 110
  Mustafa AKYOL
 2. Şanlıurfa İli Hydrophiloidea (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae) Faunası Üzerine Araştırmalar
  Sayfalar 111 - 118
  Gani Erhan TAŞAR
 3. Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940)’un (Orthoptera: Gryllidae) Büyümesi ve Üremesi Üzerine Değişik Besinlerin Etkileri
  Sayfalar 119 - 125
  Semra KAÇAR, Mehmet BAŞHAN
 4. Borik Asit’in Farklı Gelişim Evrelerindeki Drosophila melonagaster’in Dış İskeleti Üzerine Etkisi
  Sayfalar 126 - 130
  Eda GÜNEŞ, Durmus SERT
 5. Bazı Schiff Bazlarının Saccharomyces cerevisiae BY4741 Kültür Ortamlarında Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 131 - 140
  Ayşe Dilek ÖZŞAHİN, Nesrin BOZHAN
 6. Prostat Kanser Hücre Hattı DU145 Üzerine Salvia Pilifera Ekstraktları ile Sentetik Klorojenik ve Kafeik Asidin Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Incelenmesi
  Sayfalar 141 - 147
  Önder YUMRUTAŞ, Mustafa PEHLİVAN, Celal GÜVEN, İbrahim BOZGEYİK, Esra BOZGEYİK, Pınar YUMRUTAŞ, Ebru TEMİZ, Fatih ÜÇKARDEŞ
 7. Streptozotosin ile İndüklenen Diyabetik Sıçanlarda Karaçalı Meyve Özütlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 148 - 156
  Kasım TAKIM
 8. Astragalus diphtherites FENZL var. diphtherites ve Astragalus gymnalopecias RECH. FIL’in Gövde ve Kök Kısımlarından Farklı Çözücüler ile Elde Edilen Özütlerin İnvitro Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 157 - 166
  Cumali KESKİN, Hasan Çetin ÖZEN, Zuhal TOKER, Göksel KIZIL, Murat KIZIL
 9. Mısır Silajlarında Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 167 - 174
  Fisun KOÇ, Mehmet Levent ÖZGÜVEN, Ahmet Şükrü DEMİRCİ, Hasan Ersin ŞAMLI
 10. Bazı Meteorolojik Verilerin Mekânsal Değişkenliği Üzerine Bir Karşılaştırma: Kahramanmaraş Örneği
  Sayfalar 175 - 184
  Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ, Emir Hüseyin KAYA, Yasir ÇİÇEKLİ, Mehmet Çağrı YILDIZ
 11. Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Sıra Aralıklarının Pamuk Bitkisinin (Gossypium hirsutum L.) Verim ve Sulama Suyu Miktarına Etkisi
  Sayfalar 185 - 190
  Çağatay TANRIVERDİ, Hasan DEĞİRMENCİ, Engin GÖNEN, Ulaş ŞENYİĞİT
 12. Coğrafi İşaretli Erzurum Küflü Peyniri’nin Tüketici Tercihlerine Dayalı Pazarlama Taktik ve Stratejileri
  Sayfalar 191 - 202
  Derya BARAN, Yavuz TOPÇU
 13. Sığırcılık İşletmelerinde Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Yetiştirici Memnuniyeti ve Beklentileri: Erzurum İli Narman İlçesi Örneği
  Sayfalar 203 - 208
  Rıdvan KOÇYİĞİT, Mete YANAR, Recep AYDIN, Abdulkerim DİLER, Olcay GÜLER
 14. Farklı Yemleme Sistemlerinin Alman Alaca ve Saanen Keçilerinde Performans ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 209 - 214
  Uğur SERBESTER, M.E.M. Awlad MOHAMMAD, Nazan KOLUMAN, Murat GÖRGÜLÜ
 15. Kahramanmaraş İlindeki İki Özel İşletmede Kültür Irkı Sığırların Adaptasyon Düzeylerinin Sigorta Hasar Tazminatı Alma Kriteri Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 215 - 219
  Ali KAYGISIZ, Abdulkerim HARMANDAR
 16. Farklı Mikroalg ve Ticari Yemlerin Rotifer (Brachionus plicatilis, Müller 1786) Büyümesi, Protein ve Yağ Asidi Profiline Etkisi
  Sayfalar 220 - 228
  Kamil Mert ERYALÇIN
 17. Özlüce Baraj Gölü’nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri
  Sayfalar 229 - 238
  Mücahit EROĞLU, Mustafa DÜŞÜKCAN, Mehmet Zülfü ÇOBAN
 18. Arum nickelii Schott ve Monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma
  Sayfalar 239 - 245
  Yurdanur AKYOL, Kadriye YETİŞEN, Okan KOCABAŞ, Canan ÖZDEMİR
 19. Kara Asker Sineği Hermetia illucens (Linnaeus, 1758): Biyoloji, Üretim ve Hayvan Beslemede Kullanımı
  Sayfalar 246 - 263
  Sırrı KAR, Hasan Ersin ŞAMLI, Levent ARIN
 20. Bitkilerde Melatonin ve Üstlendiği Görevler
  Sayfalar 264 - 276
  Gökçen YAKUPOĞLU, Şebnem KÖKLÜ, Ahmet KORKMAZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2018