Accepted Submissions

 • Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella AMSEL (LEPIDOPTERA:TINEIDAE) 'nın Braconidae ve Ichnemonidae Familyasından Yeni Kayıt Parazitoitleri
  Yasemin Bengü ŞAHAN, Hasan TUNAZ Jan 7, 2021
 • New hosts and spread areas of invasive species Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey
  Gülten YAZICI Jan 10, 2021
 • A New Approach to Measure Parcel Shapes for Land Consolidation
  Firat ARSLAN, Hasan DEGİRMENCİ, Serife AKKAYA, Evelin JÜRGENSON Jan 13, 2021
 • İn Vivo Double Haploid Tekniği ile Yerel Çeşitlerden Elde Edilen Haploid Bitkilerin Saf Hat Olarak Kullanilabilirliğinin Belirlenmesi
  Merve BAYHAN, Remzi ÖZKAN, Önder ALBAYRAK, Mehmet YILDIRIM, Prof. Dr. Cuma AKINCI Jan 22, 2021
 • Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
  Ali ÇAYLI Feb 9, 2021
 • Two New Additions to Turkish Tulostoma
  İlgaz AKATA, Ergin SAHİN, Deniz ALTUNTAŞ, Şanlı KABAKTEPE Feb 11, 2021
 • Determination of the Element Values of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Eggs
  Birol BAKİ, Dilara KAYA ÖZTÜRK, Serhat TOMGİŞİ Feb 11, 2021
 • Embriyonik Dönemde Döngüsel Aydınlatma Yapılan Etlik ve Yumurtacı Civcivlerinin Purkinje Hücrelerinde Bazı AgNOR Parametrelerinin Karşılaştırılması
  Gamze TURGAY İZZETOĞLU, İrem Nur SERBESTOĞLU, Sezen ÖZKAN, Servet YALÇIN Feb 11, 2021
 • Jeotermal Enerjiyle Kurutulan Alıç Meyvesinin (Crataegus tanacetifolia) Dondurmanın Bazı Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
  Mehmet KILINÇ, Ramazan ŞEVİK Feb 17, 2021
 • LC-MS/MS Analysis, Antioxidant Properties and Inhibition Effect on Some Important Metabolic Enzymes of Nicotiana rustica L
  Adem NECİP, Mesut IŞIK, Abdussamat GÜZEL, Kasım TAKIM, Feyza KAYGISIZ Feb 18, 2021
 • Ekstraksiyon Koşullarının Nar (Punica Granatum L.) Çiçeği Ekstraktlarının Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik İçeriği Üzerine Etkisi
  Cem Okan ÖZER, Ganime Beyzanur VAR, Ezgi DEMİR ÖZER Feb 19, 2021
 • Su Kalitesi ve Demleme Şeklinin Bitkisel Çaylarda Toplam Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi
  Can YILMAZ, Metin KONUŞ, Ceylan FİDAN, Derya ERGİN, Doğan ÇETİN, Zeynep DİLEK, Yavuz AKBAŞ, Naile ÇİÇEK, Mukaddes SULTANOĞLU, Esma ELASAN Feb 19, 2021
 • The Effect of Feeding With Pumpkin Seed Membrane on Survival, Development and Longevity in Model Organism
  Eda GÜNEŞ, Şerife BİÇER BAYRAM Feb 19, 2021
 • Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Genotip ve Çevrenin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Temel Bileşen ve GGE Biplot Analizleri ile Değerlendirilmesi
  Turhan KAHRAMAN, Hüseyin GÜNGÖR, İrfan ÖZTÜRK, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR Feb 23, 2021
 • Farklı Soya Çeşitlerinde Hasat Sonrası Bazı Biyoteknik Özelliklerin Belirlenmesi
  Ebubekir ALTUNTAŞ, Esra Nur GÜL, Mehmetcan OLGAÇ Feb 26, 2021
 • Ana ve İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Bazı Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Halil BAKAL Mar 1, 2021
 • Determination of the Effect of Tebuconazole Applications on Cucumber (Cucumis sativus L.) Seedling via Morphological and Molecular Methods
  Hüseyin BULUT, Halil İbrahim ÖZTÜRK, Atilla DURSUN Mar 1, 2021
 • Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Turhan KAHRAMAN, Remzi AVCI, Mustafa YILDIRIM Mar 1, 2021
 • Gibberellin Inhibitor Treatments Before Planting Control Plant Height of Narcissus tazetta By Affecting Growth Parameters
  Sevim DEMİR, Fisun Gürsel ÇELİKEL Mar 1, 2021
 • Farklı Kolza (Brassica Napus L.) Genotiplerinde NaCI Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkisi
  Ahmet BALCI, Erkan BOYDAK Mar 1, 2021
 • Eskişehir Ekolojik Koşullarında Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Uçucu Yağının Morfogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi
  Nimet KATAR, Duran KATAR, Mustafa CAN Mar 1, 2021
 • Structural Break Analysis in Beef Production of Turkey
  Nevra ALHAS EROĞLU, Mehmet BOZOĞLU, Abdulbaki BİLGİÇ, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Uğur BAŞER Mar 1, 2021
 • Contributions to the Systematic Knowledge of Chrysophthalmum montanum (Asteraceae)
  Bayram ATASAGUN Mar 1, 2021
 • The Role of Nitrosative and Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Gill Tissue Applying Mercury Chloride
  Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Bünyamin SÖGÜT, Mehmet Akif BOZDAYI, Mehmet TARAKÇIOĞLU, Seyithan TAYSI Mar 1, 2021
 • Stamnaria Fuckel: A New Discomycete Genus Record for Turkish Mycobiota
  Derya KAPLAN, Yasin UZUN, Abdullah KAYA Mar 1, 2021
 • Rubia tinctorum L. (Kökboya) Bitkisinin in vitro Kök Kültürlerinde Hormon ve Eksplant Kaynaklarının Sekonder Metabolit Üretimi ve Antioksidan Aktivitelerine Etkileri
  İlhami KARATAŞ Mar 1, 2021
 • Doğu Akdeniz Bölgesi Tarım İşletmelerinde Oluşan İş Kazaları ve Etkili Faktörler
  İsmail GİZLENCİ, Ali AYBEK Mar 2, 2021
 • The Isolation and Characterization of Phosphate Solubilizing Bacteria from the Onion Rhizosphere and Their Effect on Onion Growth
  İdris BEKTAŞ, Mustafa KÜSEK Mar 2, 2021
 • Epidemiological Researches on Rice Blast Disease Caused by Pyricularia oryzae
  Efkan AKÇALI, Şener KURT Mar 2, 2021
 • Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) Yaygınlığı ve Yoğunluğu
  Emre EVLİCE, Esengül ÖZDEMİR Mar 2, 2021
 • Forecasting of Potato Late Blight Disease Using Alternative Sets of Meteorological Data and Disease Epidemiyology
  Hale GÜNAÇTI, Tahsin AY Mar 11, 2021
 • Klor Uygulamalarının Biber Bitkisinin Gelişimi, Meyve Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
  Ahmet TURHAN, Neşe ÖZMEN Mar 11, 2021
 • Molecular and Morphological Identification of Cantharellus pallens Pilát 1959 (Cantharellales, Basidiomycota), a New Record for Turkey
  Meryem Şenay ŞENGÜL DEMİRAK, Ömer TÜRKEKUL, İbrahim TÜRKEKUL Mar 11, 2021
 • Additional notes on the genus Carpelimus Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey
  Enes Zafer KACAR, Semih ÖRGEL, Sinan ANLAŞ Mar 11, 2021
 • İstiridye Mantarının (Pleurotus ostreatus) Farklı Flaş Zamanlarına Göre Antioksidan Aktivitesinin ve Hiperglisemide Anahtar Enzim Rolü Olan α -amilaz ve α -glukozidaz İnhibisyon Potansiyelinin Belirlenmesi
  Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN Mar 18, 2021
 • Morphology of Spermathecae and Eggs of Stenozygum coloratum (Klug, 1845) (Heteroptera: Pentatomidae)
  Selami CANDAN, Mustafa GÜLLÜ, Nurcan ÖZYURT KOÇAKOĞLU Mar 18, 2021
 • Contributions of the Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) fauna of Sinop and Black Sea Region of Turkey
  Rukiye TANYERİ, Ünal ZEYBEKOĞLU Mar 18, 2021
 • EXAMINING SOME CEREALS FOR MASS PRODUCTION OF BEAUVERIA BASSIANA CONIDIA BY SOLID STATE FERMENTATION
  Cebrail BARIŞ, Mehmet Kubilay ER Mar 25, 2021
 • Effect of Rosa pimpinellifolia Extract on Human Tumor Cells Proliferation
  Elif AYAZOGLU DEMİR, Selim DEMİR, Nihal TÜRKMEN, İbrahim TURAN Mar 25, 2021
 • Yerel Diatomit Topraklarının Kokusuz Toz Sarımsak İle Karışımının Kırma Biti, Tribolium confusum du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae)’ne Karşı Etkinliği
  Merve GÖKÇE, Ali Arda ISIKBER, Özgür SAĞLAM Mar 25, 2021
 • Bazı Çerezlik Kabak Genotiplerinde Morfolojik Değişkenliğin Ortaya Konması
  Necibe KAYAK, Önder TÜRKMEN Mar 27, 2021
 • Adıyaman İli Ticari Badem Bahçelerinde Badem İçkurdu (Eurytoma amygdali End.)’nun Pupa Gelişiminin ve Ergin Çıkış Zamanın Belirlenmesi
  Öznur ÇAĞLAR, Ali Arda ISIKBER Mar 29, 2021
 • Efficacies of entomopathogenic fungi from Metarhizium, Beauveria and Isaria on German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)
  Mehmet Kubilay ER, Hasan TUNAZ, Ali IŞIKBER Mar 29, 2021
 • Additional notes on the genus Bledius Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey
  Enes Zafer KACAR, Semih ÖRGEL, Sinan ANLAŞ Mar 31, 2021
 • Gülnar (Mersin) İlçesi Elma Ağaçlarındaki Zararlı ve Yararlı Arthropoda Türlerinin Tespiti ve Bazı Biyoekolojik Gözlemler
  Emre Deniz SARI, Erol YILDIRIM Apr 1, 2021
 • The Chemosensitizing Effect of Portulaca oleracea Methanol Extract on Human Colorectal and Lung Cancer Cells Against Irinotecan
  Mehmet Kadir ERDOĞAN Apr 1, 2021
 • Türkiye’nin 2020-2045 Döneminde Ceviz Üretim ve Gereksinim Projeksiyonu
  İsmail GÜVENÇ, Gürkan PURLU Apr 2, 2021
 • Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-ur Nematodlari (Meloidogyne spp.)’na Karşı Kimyasal Mücadeleye Altaernatif Mücadele Olanaklarinin Araştırılması
  Mehmet AYHAN, İlker KEPENEKÇİ Apr 5, 2021
 • Relationship Between Production Characteristics and Proportion of Body Measurements of Holstein Cows
  Ahmet Refik ÖNAL, Ersin DAMA, Yahya Tuncay TUNA Apr 5, 2021
 • Comparative analyses of antioxidant, cytotoxic, and anti-inflammatory activities of different Cladonia species and determination of fumarprotocetraric acid amounts
  Zekiye KOCAKAYA, Mustafa KOCAKAYA, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK Apr 6, 2021
 • Çoban Çökerten (Tribulus terrestris) ve Çoban Çantası (Capsella bursa-postaris) Bitkilerinde in Vitro Antioksidan Enzim Kapasitesi ve Oksidatif Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
  İlter DEMİRHAN, Meltem GÜNGÖR, Ergul BELGE KURUTAS, Mehmet ÖZYURT Apr 9, 2021
 • Macromycetes Determined in Tonya (Trabzon) District
  Yasin UZUN, Abdullah KAYA Apr 9, 2021
 • Serada Yetiştirilen Hıyarın Yarı Islatmalı Sulama ve Geleneksel Kısıntılı Sulamaya Tepkisi
  Harun KAMAN, Ömer ÖZBEK, Ersin POLAT Apr 9, 2021
 • Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Barış EREN Apr 19, 2021
 • Recombinant Production of E. coli NAD+-dependent DNA ligase as a Target for Antibacterial Drug Discovery
  Özlem KAPLAN, Rizvan İMAMOĞLU, İsa GÖKÇE Apr 20, 2021
 • Melissa Ekstraktının Dondurma Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Mesut ÇINAR, Şerafettin ÇELİK Apr 20, 2021
 • The Influence of Age and Exposure on the Sensitivity Pupa of Carpophilus hemipterus to High Carbon Dioxide with Low Oxygen
  Şule TÜTÜNCÜ Apr 22, 2021
 • Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Stoma Özellikleri ile Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler
  Tuncer ARSLAN, Adnan DOĞAN, Cuneyt UYAK, Deniz Uğur GÜZEL Apr 24, 2021
 • Bazı Sığır Irklarında Bireysel Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Yıldırım GÖK, Mustafa ŞAHİN, Esra YAVUZ Apr 26, 2021
 • Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi
  Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Ayşe KURT, Rukiye KARA, Aydın AKKAYA Apr 27, 2021
 • Morus nigra L. (karadut) cv. ‘Ekşi kara’ ‘nın mikroçoğaltımı
  Duygu ÖZELÇİ, Emel YİĞİT Apr 27, 2021
 • Bazı Orkide Taksonlarında Labellum Mikromorfolojisi
  Mehmet AYBEKE Apr 27, 2021
 • The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Physical, Chemical and Technological Properties of Flour in Bread Wheats (Triticum aestivum L.)
  Mustafa KURT, Halef DİZLEK Apr 29, 2021
 • Fatty Acid Composition in Yersinia ruckeri Strains Isolated from Rainbow Trout Farms
  Ünal İSPİR, Mikail ÖZCAN, Muammer KIRICI May 4, 2021
 • Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Momordica charantia and Datura stramonium
  Mehlika ALPER, Cennet ÖZAY May 5, 2021
 • Akdeniz İklim Kuşağında, Sulamadan Dönen Suların Sulamada Kullanılmasının Taban Suyu Kalitesi ve Derinliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Aşağı Seyhan Ovası Yemişli Sulama Sahası Örneği
  Harun KAMAN, Mahmut ÇETİN, Sertan SESVEREN May 5, 2021
 • Sulama Performans Göstergeleri ve TOPSİS Yöntemi ile Asi Havzası Sulama Birliklerinin Analizi
  Şaban ÇİFÇİ, Hasan DEĞİRMENCİ May 5, 2021
 • Kastamonu’da Yetiştirilen Ala Erik ve Ala Erikten Elde Edilen Üryani Eriğinde Isıl İşlemin Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
  Deren TAHMAS KAHYAOĞLU May 6, 2021
 • Rezene ve Defne Uçucu Yağ Karışımlarının Kimyasal Bileşenlerinin ve Servi Sürgün Uç Yanıklığı Hastalık Etmeni Pestalotiopsis funerea’ya Karşı Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Merve KARA, Musa TÜRKMEN, Soner SOYLU May 6, 2021
 • Nutrient Content of Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Grown on Some Local Lignocellulosic Wastes
  Mehmet AKYÜZ, Şule İNCİ, Sevda KIRKBAĞ May 6, 2021
 • Evaluation of the effects of pomegranate juice on hepato-nephrotoxicity in male rats exposed to aluminum
  Harun ÇİFTÇİ, Çiğdem ER ÇALIŞKAN, Fatih KAR, Ahmet ÖZKAYA, Kenan GÜÇLÜ May 7, 2021
 • Anason Tohumu İlavesinin Yumurtacı Tavukların Performans, İç ve Dış Yumurta Kalite Özellikleri ve Yumurta Sarısı Kolesterol Konsantrasyonuna Etkisi
  Erkan ÇINAR, Asuman ARSLAN DURU May 7, 2021
 • Investigation of Morphological Characteristics of Pubic lice (Pthirus pubis, Linnaeus, 1758)
  Ekrem KİREÇCİ May 16, 2021
 • Cytotoxic and genotoxic influences of oxyfluorfen on the somatic cells of Allium cepa
  Cengiz KARAİSMAİLOĞLU May 20, 2021
 • Evaluation of Biofungicides For Control Of Powdery Mildew Disease [Leveillula taurica (Lev.) Arm.] of Pepper
  Şerife Evrim ARICI, Ramazan ÖZKAYA May 20, 2021
 • EFFECTS OF GYTTJA APPLICATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF ACIDIC SOILS
  Kadir SALTALI, Zekeriya KARA May 26, 2021
 • The Effect of Talaromyces funiculosus ST976 Isolated from Pistacia vera Rhizosphere on Phosphorus Solubility in Soil Samples with Different Physicochemical Properties
  Abdullah EREN May 26, 2021
 • Bulb Induction on Madonna Lily Stems and Three Years Growing Performance of the Bulblets
  Dursun KURT, Ömer ÇALIŞKAN, Cüneyt ÇIRAK May 26, 2021
 • Length-Length, Length-Weight Relationships and Condition Factor of Oxynoemacheilus seyhanensis (Bănărescu, 1968)
  Burak SEÇER, Atta MOULUDİ-SALEH, Soheil EAGDERİ, Erdogan ÇİÇEK, Sevil SUNGUR May 27, 2021
 • Cytogenetic analysis of Alburnus escherichii (Synonym Alburnus nasreddini) (Teleostei: Leuciscidae) in Turkey
  Zafer ALPASLAN, Atilla ARSLAN May 27, 2021
 • A New Method for Relaxing to Dry Insects
  Mürşit Ömür KOYUNCU, Murat KÜTÜK May 27, 2021
 • Noise Exposure in Olive Harvest Mechanization
  Seçil ÖZKUL, Sarp Korkut SÜMER May 30, 2021
 • Vertical distribution of Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei (Sher et Allen) Pratylenchus neglectus (Rensch) Filipjev & Schuurmans Stekhoven (Tylenchida: Pratylenchidae)) and Stem and Bulb nematode Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) (Tylenchida: Anguinidae) on chickpea growing areas in Turkey
  Tohid BEHMAND, Ece Börteçine KASAPOĞLU ULUDAMAR, Ibrahim ELEKCİOĞLU Jun 11, 2021
 • Effect of Some Quince Rootstocks on Inflorescence Properties, Flowering and Fruit Set in Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.)
  Sibel AKKUŞ, Atila Aytekin POLAT Jun 11, 2021
 • Determination of phenolic content of different bark extracts from three Pinus spp. grown in Giresun (Turkey) Province by HPLC-DAD and investigation of their antioxidant activities
  Ayça AKTAŞ KARAÇELİK, Mehmet Emin ŞEKER, Mustafa KARAKÖSE Jun 14, 2021
 • Farklı Tekniklerle Üretilen Maraş Tarhanalarındaki Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi
  Doğanay YÜKSEL, Ahmet Levent İNANÇ Jun 17, 2021
 • The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Rheological Characteristics of Flour in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)
  Mustafa KURT, Halef DİZLEK Jun 17, 2021