Accepted Submissions

 • Evaluation of Cytotoxic Effect of Onosma armeniacum Extract on Various Cancer Cells
  Selim DEMİR, Elif AYAZOGLU DEMİR, İbrahim TURAN, Ufuk ÖZGEN Jun 18, 2020
 • Elazığ Koşullarına Uygun Kuru Fasulye Çeşitlerinin Araştırılması
  Leyla İDİKUT, Tolga KARABACAK Jul 4, 2020
 • Myxomycetes Diversity of Batman Province and Hasankeyf district
  Hayri BABA, Betül ALTAŞ, Mustafa SEVİNDİK Jul 18, 2020
 • İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı ile Süt Amiloid A, Elektriksel İletkenlik ve pH Arasındaki İlişkiler
  Mürüvvet DÜZ, Yağmur Nil DOĞAN, İlkay DOĞAN Jul 18, 2020
 • The Effect of Some Parameters on the Production of L(+) Lactic Acid Using Wheat wastewater by Rhizopus oryzae NRRL-395
  Ali GÖÇERİ, Mehmet Hakkı ALMA, Yekta GEZGİNC, Eyyüp KARAOĞUL Jul 18, 2020
 • Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu
  Ali Ferhan MORCA, Sevgi COŞKAN, Ali ÇELIK Dec 4, 2020
 • Protective Effects of Lyophilized Ethanolic Extract of Achillea arabica Kotschy. on the Islet β Cells of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
  Hanife HANALP, Burak KAPTANER, Abdulahad DOĞAN Dec 19, 2020
 • Effects of methyl jasmonate and modified atmosphere packaging on physical and mechanical characteristics of apricot fruit during cold storage
  Berrak ASLANTÜRK, Ebubekir ALTUNTAŞ, Burhan ÖZTÜRK Dec 19, 2020
 • The effect of sample amount and decoction time on the phytochemicals and antioxidant activities of decoction lemon balm and sage teas
  Cennet YAMAN Dec 19, 2020
 • Artvin Şavşat Yöresi Propolisinin Farklı Sıcaklıklardaki PBS’li Ekstraktlarının Antioksidan Özelliklerinin ve Eritrosit Hemoliz İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
  Deniz CANBOLAT, İ̇brahim TURAN, Yunus Emre KÜPELİ, Sedanur KILINÇ, Sevim PİLİÇ Dec 23, 2020
 • Pre ve Post Embriyonik Dönemdeki Civcivlerin Kalp Ventrikülleri ve Purkinje Hücrelerine Histokimyasal Bir Yaklaşım
  Gamze TURGAY İZZETOĞLU, İ̇̇nci TURAN ÖZGAN, Servet YALÇIN Dec 23, 2020
 • A meta analysis on the heavy metal content of two shrimp species, Penaeus semisulcatus (de Hann, 1844) and Metapenaeus monoceros (Fabricius, 1798) from İskenderun Bay
  Mehmet Fatih CAN, Yavuz MAZLUM, A. Bahar YILMAZ, Abdullah ÖKSÜZ Dec 30, 2020
 • Member Satisfaction With The Organic Hazelnut Agricultural Producer Union In The Samsun Province, Turkey
  Bakiye KILIÇ TOPUZ, Mehmet BOZOĞLU Jan 1, 2021
 • Büyük Menderes Nehri’nde (Aydın) Yaşayan İki Tatlı Su Balığı Türünün Kas Dokularındaki Total Yağ Asidi Kompozisyonunun Araştırılması
  İrem BAYAR, Aslıhan İNCİ, Serap ÜNÜBOL AYPAK, Ayşegül BİLDİK Jan 1, 2021
 • Bazı Toprak Bakterilerinin Domates Bitkisindeki Kök-Ur Nematodu Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood Populasyonlarına Etkisi
  Neziha Gamze AKBAY, Ramazan ÇETİNTAŞ, Mustafa KÜSEK Jan 1, 2021
 • Determination of Plant Parasitic Nematode Species of Tylenchida (Nematoda) in Apple (Pyrus malus L.) and Walnut (Juglans regia L.) Orchards in Bingöl Province of Turkey
  Uygar Serkan KARAKAŞ, Aydın PEÇEN, İ̇lker KEPENEKÇİ, Ramazan ÇETİNTAŞ Jan 1, 2021
 • Investigation Of Nutritional Content, Antioxidant Anticancer and Antimicrobial Activities of Pleurotus eryngii (DC. Ex Fr.) Quel, Extract Obtained by Different Solvents
  Hilal ACAY, Abdurahman DÜNDAR, Semra KAÇAR, Mehmet Fırat BARAN, Cumali KESKİN Jan 1, 2021
 • Adana Ili Balcalı Yöresinde Farklı Turunçgil Çeşitlerinde Thrips (Thysanoptera) Türlerinin Saptanması
  Ekrem ATAKAN, Serkan PEHLİVAN Jan 1, 2021
 • Konya İlinde Yetiştirilen Patates Yumrularında Lastik Çürüklük Hastalık Etmeni Geotrichum candidum’un İzolasyonu, Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
  Soner SOYLU, Merve KARA, Osman TOKETTİ, Emine Mine SOYLU, Aysun UYSAL, Şener KURT Jan 1, 2021
 • The Effects of Different Irrigation Levels and Nitrogen Rates on Peanut Yield and Quality in Southeastern Anatolia Region of Turkey
  Erkan BOYDAK, Mehmet ŞİMŞEK, Ali Rıza DEMİRKIRAN Jan 1, 2021
 • Mineral Matter Content and Heavy Metal Contamination of Anchovy (Engraulis encrasicolus Linnaeus 1758) captured from different seas
  Mehmet ERDEM, Bayram KÖSTEKLİ, İrfan KESKİN, Demet KOCATEPE, Yalçın KAYA Jan 1, 2021
 • Uluköy ve Alemşah Sulama Göletleri(Çanakkale Türkiye) Sedimentlerinin Ağır Metal Kirliliği Bakımından İncelenmesi
  Mehmet PARLAK, Timuçin EVEREST, Tülay TUNÇAY Jan 1, 2021
 • Sakarya ili fındSakarya Ili Fındık Bahçelerinde Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L.) ve Fındık Kurdu (Curculio nucum L.)’nun Popülasyon Gelişimleri
  Semra ATEŞ, Gülay KAÇAR Jan 2, 2021
 • Türkiye’de Şeftali Ekonomisi ve Pazarlama Marjlarının Analizi
  Hasan VURAL, Veli Anıl ÇAKAN Jan 2, 2021
 • Türkiye’de Çiğ Süt ile Perakende Süt Fiyatları Arasındaki Asimetrik İlişki
  Merve AYYILDIZ, Adnan ÇİÇEK, Kaan KAPLAN Jan 2, 2021
 • Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizinin Tanıtımı ve Uygulanabilirliği
  Yıldırım DEMİR, Sıddık KESKİN, Şeyda ÇAVUŞOĞLU Jan 2, 2021
 • Çataldağ Karşıyaka Şefliğine Bağlı (Balıkesir) Farklı Biyotoplarda Yayılış Gösteren Polyphaga Türlerinin Çukur Tuzak Yöntemi ile Belirlenmesi
  Sakin Vural VARLI, Aylin TÜVEN, Hakan SÜRGÜT, Nicklas JANSSON Jan 2, 2021
 • Jurinea brevicaulis'in Biyolojik Aktivitesi; Sitotoksisite ve Antioksidan Aktivitesi
  Mahmoud ABUDAYYAK, Şeyda KANBOLAT, Şeyma BATUR, Reyyan ERGENE, Rezzan ALİYAZICIOĞLU Jan 2, 2021
 • Bolu ilinde Sığır Besiciliği ve Besiye Alınan Sığırlarda Bazı Vücut Ölçülerinin Belirlenmesi
  Onur ŞAHİN Jan 2, 2021
 • The Antioxidant Effect of p-Coumaric Acid Against Toluene-Induced Oxidative Stress in Rats
  Zeki EROL, Selinay Başak ERDEMLİ KÖSE, Simge GARLI, Fatma KOCASARI Jan 2, 2021
 • Effects of Lactobacillus Buchneri Inoculation and Fresh Whey Addition on Alfalfa Silage Quality and Fermentation Properties
  Maghsoud BESHARATI, Valiollah PALANGI, Mojtaba NEKOO, Tugay AYAŞAN Jan 2, 2021
 • Türkiye’nin ve Tarım Bölgelerinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyindeki Değişimlerin Son On Yıl (2010-2019) ve Gelecek Yıllar (2020-2030) için Değerlendirilmesi
  Ali AYBEK, Hamza KUZU, Hayrettin KARADÖL Jan 4, 2021
 • Synnemasporellaceae: A New Family Record for Turkish Ascomycota
  Makbule ERDOĞDU, Gökhan DOĞAN, İ̇lgaz AKATA, Zekiye SULUDERE Jan 6, 2021
 • Türkiye’de Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Talebinin Count Data Yöntemiyle Tahmini: TRAI Bölgesi Örneği
  Emine İKİKAT TÜMER Jan 6, 2021
 • Başlıca Sebze Ürünlerinde Üretim Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Zeki BAYRAMOĞLU, Zuhal KARAKAYACI, Kemalettin AĞIZAN, Süheyla AĞIZAN, Merve BOZDEMİR Jan 6, 2021
 • Impacts of Corruption to Agricultural Export Potential of the Gambia Competitive Neighbours
  Gökhan UZEL, Assan NDİMBALLAN, Serkan GÜRLÜK Jan 6, 2021
 • Yeni Dünya Düzeninde Kooperatif Ortaklarının Memnuniyet Düzeyleri: Çukobirlik Örneği
  Murat İ̇smet HASEKİ, Selim GÜNDÜZ, Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU Jan 6, 2021
 • Siyah Alaca Sığırlarda Zaman Serileri ile Farklı Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırılması
  Emine ÇETİN TEKE, Hikmet ORHAN Jan 6, 2021
 • Lolium perenne L. Çeşitlerinde Kuraklık Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
  Merve Birhan YILMAZ, Şule KISAKÜREK Jan 6, 2021
 • Determination of Phenolic Acids by HPLC and Antioxidant Capacity of Some Cultivated Turkish Mentha Species
  Mahfuz ELMASTAS, Mehmet KEÇECİ, Nusret GENÇ, Ahmet BEYATLİ, Duygu MISIRLI, İ̇sa TELCİ Jan 6, 2021
 • The Factors Affecting Willingness to Consume Functional Foods in Mersin Province
  Binnur ÇETİN, Emine İKİKAT TÜMER Jan 6, 2021
 • Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bilgi Kaynaklar: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği
  Yasin Alparslan KURT, İ̇smet BOZ Jan 6, 2021
 • Yetiştirici Koşullarındaki Kıvırcık Koyunlarında Meme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Hilal AKGUN, Mehmet KOYUNCU Jan 6, 2021
 • Use of Gyttja as Litter Material in Broiler Houses
  Gülümser FORT, Beyhan YETER Jan 6, 2021
 • The Effect of Different Locations on The Quality Criteria of Valerian (Valeriana dioscoridis Sm.)
  Esra UÇAR, Yeter ÇİLESİZ, Mehmet ATAŞ, İ̇lker ÇİNBİLGEL, Nuraniye ERUYGUR, Tolga KARAKÖY Jan 6, 2021
 • Determination of Antimicrobial, Antioxidant and Antibiofilm Activity of Some Alyssum L. Species in Anatolian Flora
  Vedat TOZYILMAZ, Ali Savaş BÜLBÜL, Yusuf CEYLAN Jan 6, 2021
 • Menengiç, Işgın Ve Çiriş Otu’nda Antioksidan Aktivitenin Araştırılması
  Mehmet ÖZYURT, Hatice KOPAR, Süheyla ÖZYURT, İ̇̇lter DEMİRHAN, Ergul BELGE KURUTAS Jan 6, 2021
 • Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella AMSEL (LEPIDOPTERA:TINEIDAE) 'nın Braconidae ve Ichnemonidae Familyasından Yeni Kayıt Parazitoitleri
  Yasemin Bengü ŞAHAN, Hasan TUNAZ Jan 7, 2021
 • Faunistic Studies on the Genus Medon Stephens, 1833 (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) in Turkey
  Semih ÖRGEL, Kerim ÇİÇEK, Sinan ANLAŞ Jan 7, 2021
 • Çapakçur Vadisi (Bingöl) Buğdaygil (Poaceae) Florası
  Lütfi BEHÇET, Yakup YAPAR Jan 7, 2021
 • Determination Of The Antimicrobial, Antioxidant And Anticancer Activity Of Paulownia tomentosa Steud.
  Şule İNCİ, Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ, Sevda KIRBAG, Semih DALKILIÇ Jan 9, 2021
 • Comparing Annual and Perennial Calendula officinalis L. Species Under Cultural Conditions
  Betül AVCI, Memet İNAN Jan 9, 2021
 • Diversification of sexual sizedimorphism in Cyclops vicinus
  Ahmet BOZKURT, Mehmet Fatih CAN Jan 10, 2021
 • A new Myxomycetes record (Myxogastria) from Turkey: Didymium listeri Massee
  Hayri BABA, Mustafa SEVİNDİK Jan 10, 2021
 • Albatrellopsis flettii, A New Genus for Turkish Albatrellaceae
  Deniz ALTUNTAŞ, Ergin SAHİN, Şanlı KABAKTEPE, Hakan ALLİ, İ̇lgaz AKATA Jan 10, 2021
 • New hosts and spread areas of invasive species Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey
  Gülten YAZICI Jan 10, 2021
 • Two New Records Stigmaeid Mites (Acari: Stigmaidae) for the Turkish Fauna
  Mustafa AKYOL Jan 10, 2021
 • Contribution to the knowledge of carabodid oribatid mites (Acari, Oribatida, Carabodidae) of Turkey, with ecological and zoogeographical remarks
  Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ Jan 10, 2021
 • A New Approach to Measure Parcel Shapes Complexity for Land Consolidation
  Firat ARSLAN, Hasan DEGİRMENCİ, Serife AKKAYA, Evelin JÜRGENSON Jan 13, 2021