Kabul Edilmiş Makaleler

 • Antepfıstığı Dalgüvesi Kermania pistaciella AMSEL (LEPIDOPTERA:TINEIDAE) 'nın Braconidae ve Ichnemonidae Familyasından Yeni Kayıt Parazitoitleri
  Yasemin Bengü ŞAHAN, Hasan TUNAZ 7 Oca 2021
 • New hosts and spread areas of invasive species Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey
  Gülten YAZICI 10 Oca 2021
 • A New Approach to Measure Parcel Shapes for Land Consolidation
  Firat ARSLAN, Hasan DEGİRMENCİ, Serife AKKAYA, Evelin JÜRGENSON 13 Oca 2021
 • İn Vivo Double Haploid Tekniği ile Yerel Çeşitlerden Elde Edilen Haploid Bitkilerin Saf Hat Olarak Kullanilabilirliğinin Belirlenmesi
  Merve BAYHAN, Remzi ÖZKAN, Önder ALBAYRAK, Mehmet YILDIRIM, Prof. Dr. Cuma AKINCI 22 Oca 2021
 • Kümeslerin Su Gereksiniminin Yağmur Suyu Hasadından Karşılanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği
  Ali ÇAYLI 9 Şub 2021
 • Two New Additions to Turkish Tulostoma
  İlgaz AKATA, Ergin SAHİN, Deniz ALTUNTAŞ, Şanlı KABAKTEPE 11 Şub 2021
 • Determination of the Element Values of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Eggs
  Birol BAKİ, Dilara KAYA ÖZTÜRK, Serhat TOMGİŞİ 11 Şub 2021
 • Embriyonik Dönemde Döngüsel Aydınlatma Yapılan Etlik ve Yumurtacı Civcivlerinin Purkinje Hücrelerinde Bazı AgNOR Parametrelerinin Karşılaştırılması
  Gamze TURGAY İZZETOĞLU, İrem Nur SERBESTOĞLU, Sezen ÖZKAN, Servet YALÇIN 11 Şub 2021
 • Jeotermal Enerjiyle Kurutulan Alıç Meyvesinin (Crataegus tanacetifolia) Dondurmanın Bazı Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
  Mehmet KILINÇ, Ramazan ŞEVİK 17 Şub 2021
 • LC-MS/MS Analysis, Antioxidant Properties and Inhibition Effect on Some Important Metabolic Enzymes of Nicotiana rustica L
  Adem NECİP, Mesut IŞIK, Abdussamat GÜZEL, Kasım TAKIM, Feyza KAYGISIZ 18 Şub 2021
 • Ekstraksiyon Koşullarının Nar (Punica Granatum L.) Çiçeği Ekstraktlarının Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik İçeriği Üzerine Etkisi
  Cem Okan ÖZER, Ganime Beyzanur VAR, Ezgi DEMİR ÖZER 19 Şub 2021
 • Su Kalitesi ve Demleme Şeklinin Bitkisel Çaylarda Toplam Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi
  Can YILMAZ, Metin KONUŞ, Ceylan FİDAN, Derya ERGİN, Doğan ÇETİN, Zeynep DİLEK, Yavuz AKBAŞ, Naile ÇİÇEK, Mukaddes SULTANOĞLU, Esma ELASAN 19 Şub 2021
 • The Effect of Feeding With Pumpkin Seed Membrane on Survival, Development and Longevity in Model Organism
  Eda GÜNEŞ, Şerife BİÇER BAYRAM 19 Şub 2021
 • Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Genotip ve Çevrenin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Temel Bileşen ve GGE Biplot Analizleri ile Değerlendirilmesi
  Turhan KAHRAMAN, Hüseyin GÜNGÖR, İrfan ÖZTÜRK, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR 23 Şub 2021
 • Farklı Soya Çeşitlerinde Hasat Sonrası Bazı Biyoteknik Özelliklerin Belirlenmesi
  Ebubekir ALTUNTAŞ, Esra Nur GÜL, Mehmetcan OLGAÇ 26 Şub 2021
 • Ana ve İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinin Bazı Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Halil BAKAL 1 Mar 2021
 • Determination of the Effect of Tebuconazole Applications on Cucumber (Cucumis sativus L.) Seedling via Morphological and Molecular Methods
  Hüseyin BULUT, Halil İbrahim ÖZTÜRK, Atilla DURSUN 1 Mar 2021
 • Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Turhan KAHRAMAN, Remzi AVCI, Mustafa YILDIRIM 1 Mar 2021
 • Gibberellin Inhibitor Treatments Before Planting Control Plant Height of Narcissus tazetta By Affecting Growth Parameters
  Sevim DEMİR, Fisun Gürsel ÇELİKEL 1 Mar 2021
 • Farklı Kolza (Brassica Napus L.) Genotiplerinde NaCI Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkisi
  Ahmet BALCI, Erkan BOYDAK 1 Mar 2021
 • Eskişehir Ekolojik Koşullarında Rezene (Foeniculum vulgare Mill.) Uçucu Yağının Morfogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi
  Nimet KATAR, Duran KATAR, Mustafa CAN 1 Mar 2021
 • Structural Break Analysis in Beef Production of Turkey
  Nevra ALHAS EROĞLU, Mehmet BOZOĞLU, Abdulbaki BİLGİÇ, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Uğur BAŞER 1 Mar 2021
 • Contributions to the Systematic Knowledge of Chrysophthalmum montanum (Asteraceae)
  Bayram ATASAGUN 1 Mar 2021
 • The Role of Nitrosative and Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Gill Tissue Applying Mercury Chloride
  Mehmet Reşit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Bünyamin SÖGÜT, Mehmet Akif BOZDAYI, Mehmet TARAKÇIOĞLU, Seyithan TAYSI 1 Mar 2021
 • Stamnaria Fuckel: A New Discomycete Genus Record for Turkish Mycobiota
  Derya KAPLAN, Yasin UZUN, Abdullah KAYA 1 Mar 2021
 • Rubia tinctorum L. (Kökboya) Bitkisinin in vitro Kök Kültürlerinde Hormon ve Eksplant Kaynaklarının Sekonder Metabolit Üretimi ve Antioksidan Aktivitelerine Etkileri
  İlhami KARATAŞ 1 Mar 2021
 • Doğu Akdeniz Bölgesi Tarım İşletmelerinde Oluşan İş Kazaları ve Etkili Faktörler
  İsmail GİZLENCİ, Ali AYBEK 2 Mar 2021
 • The Isolation and Characterization of Phosphate Solubilizing Bacteria from the Onion Rhizosphere and Their Effect on Onion Growth
  İdris BEKTAŞ, Mustafa KÜSEK 2 Mar 2021
 • Epidemiological Researches on Rice Blast Disease Caused by Pyricularia oryzae
  Efkan AKÇALI, Şener KURT 2 Mar 2021
 • Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne spp.) Yaygınlığı ve Yoğunluğu
  Emre EVLİCE, Esengül ÖZDEMİR 2 Mar 2021
 • Forecasting of Potato Late Blight Disease Using Alternative Sets of Meteorological Data and Disease Epidemiyology
  Hale GÜNAÇTI, Tahsin AY 11 Mar 2021
 • Klor Uygulamalarının Biber Bitkisinin Gelişimi, Meyve Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
  Ahmet TURHAN, Neşe ÖZMEN 11 Mar 2021
 • Molecular and Morphological Identification of Cantharellus pallens Pilát 1959 (Cantharellales, Basidiomycota), a New Record for Turkey
  Meryem Şenay ŞENGÜL DEMİRAK, Ömer TÜRKEKUL, İbrahim TÜRKEKUL 11 Mar 2021
 • Additional notes on the genus Carpelimus Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey
  Enes Zafer KACAR, Semih ÖRGEL, Sinan ANLAŞ 11 Mar 2021
 • İstiridye Mantarının (Pleurotus ostreatus) Farklı Flaş Zamanlarına Göre Antioksidan Aktivitesinin ve Hiperglisemide Anahtar Enzim Rolü Olan α -amilaz ve α -glukozidaz İnhibisyon Potansiyelinin Belirlenmesi
  Nurcan DOĞAN, Cemhan DOĞAN 18 Mar 2021
 • Morphology of Spermathecae and Eggs of Stenozygum coloratum (Klug, 1845) (Heteroptera: Pentatomidae)
  Selami CANDAN, Mustafa GÜLLÜ, Nurcan ÖZYURT KOÇAKOĞLU 18 Mar 2021
 • Contributions of the Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) fauna of Sinop and Black Sea Region of Turkey
  Rukiye TANYERİ, Ünal ZEYBEKOĞLU 18 Mar 2021
 • EXAMINING SOME CEREALS FOR MASS PRODUCTION OF BEAUVERIA BASSIANA CONIDIA BY SOLID STATE FERMENTATION
  Cebrail BARIŞ, Mehmet Kubilay ER 25 Mar 2021
 • Effect of Rosa pimpinellifolia Extract on Human Tumor Cells Proliferation
  Elif AYAZOGLU DEMİR, Selim DEMİR, Nihal TÜRKMEN, İbrahim TURAN 25 Mar 2021
 • Yerel Diatomit Topraklarının Kokusuz Toz Sarımsak İle Karışımının Kırma Biti, Tribolium confusum du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae)’ne Karşı Etkinliği
  Merve GÖKÇE, Ali Arda ISIKBER, Özgür SAĞLAM 25 Mar 2021
 • Bazı Çerezlik Kabak Genotiplerinde Morfolojik Değişkenliğin Ortaya Konması
  Necibe KAYAK, Önder TÜRKMEN 27 Mar 2021
 • Adıyaman İli Ticari Badem Bahçelerinde Badem İçkurdu (Eurytoma amygdali End.)’nun Pupa Gelişiminin ve Ergin Çıkış Zamanın Belirlenmesi
  Öznur ÇAĞLAR, Ali Arda ISIKBER 29 Mar 2021
 • Efficacies of entomopathogenic fungi from Metarhizium, Beauveria and Isaria on German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)
  Mehmet Kubilay ER, Hasan TUNAZ, Ali IŞIKBER 29 Mar 2021
 • Additional notes on the genus Bledius Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey
  Enes Zafer KACAR, Semih ÖRGEL, Sinan ANLAŞ 31 Mar 2021
 • Gülnar (Mersin) İlçesi Elma Ağaçlarındaki Zararlı ve Yararlı Arthropoda Türlerinin Tespiti ve Bazı Biyoekolojik Gözlemler
  Emre Deniz SARI, Erol YILDIRIM 1 Nis 2021
 • The Chemosensitizing Effect of Portulaca oleracea Methanol Extract on Human Colorectal and Lung Cancer Cells Against Irinotecan
  Mehmet Kadir ERDOĞAN 1 Nis 2021
 • Türkiye’nin 2020-2045 Döneminde Ceviz Üretim ve Gereksinim Projeksiyonu
  İsmail GÜVENÇ, Gürkan PURLU 2 Nis 2021
 • Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-ur Nematodlari (Meloidogyne spp.)’na Karşı Kimyasal Mücadeleye Altaernatif Mücadele Olanaklarinin Araştırılması
  Mehmet AYHAN, İlker KEPENEKÇİ 5 Nis 2021
 • Relationship Between Production Characteristics and Proportion of Body Measurements of Holstein Cows
  Ahmet Refik ÖNAL, Ersin DAMA, Yahya Tuncay TUNA 5 Nis 2021
 • Comparative analyses of antioxidant, cytotoxic, and anti-inflammatory activities of different Cladonia species and determination of fumarprotocetraric acid amounts
  Zekiye KOCAKAYA, Mustafa KOCAKAYA, Gökçe ŞEKER KARATOPRAK 6 Nis 2021
 • Çoban Çökerten (Tribulus terrestris) ve Çoban Çantası (Capsella bursa-postaris) Bitkilerinde in Vitro Antioksidan Enzim Kapasitesi ve Oksidatif Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
  İlter DEMİRHAN, Meltem GÜNGÖR, Ergul BELGE KURUTAS, Mehmet ÖZYURT 9 Nis 2021
 • Macromycetes Determined in Tonya (Trabzon) District
  Yasin UZUN, Abdullah KAYA 9 Nis 2021
 • Serada Yetiştirilen Hıyarın Yarı Islatmalı Sulama ve Geleneksel Kısıntılı Sulamaya Tepkisi
  Harun KAMAN, Ömer ÖZBEK, Ersin POLAT 9 Nis 2021
 • Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Barış EREN 19 Nis 2021
 • Recombinant Production of E. coli NAD+-dependent DNA ligase as a Target for Antibacterial Drug Discovery
  Özlem KAPLAN, Rizvan İMAMOĞLU, İsa GÖKÇE 20 Nis 2021
 • Melissa Ekstraktının Dondurma Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Mesut ÇINAR, Şerafettin ÇELİK 20 Nis 2021
 • The Influence of Age and Exposure on the Sensitivity Pupa of Carpophilus hemipterus to High Carbon Dioxide with Low Oxygen
  Şule TÜTÜNCÜ 22 Nis 2021
 • Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Stoma Özellikleri ile Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler
  Tuncer ARSLAN, Adnan DOĞAN, Cuneyt UYAK, Deniz Uğur GÜZEL 24 Nis 2021
 • Bazı Sığır Irklarında Bireysel Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Yıldırım GÖK, Mustafa ŞAHİN, Esra YAVUZ 26 Nis 2021
 • Kahramanmaraş Koşullarında Arpada Çiçeklenme-Olgunlaşma Döneminde Bazı Fizyolojik Özelliklerin İncelenmesi
  Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Ayşe KURT, Rukiye KARA, Aydın AKKAYA 27 Nis 2021
 • Morus nigra L. (karadut) cv. ‘Ekşi kara’ ‘nın mikroçoğaltımı
  Duygu ÖZELÇİ, Emel YİĞİT 27 Nis 2021
 • Bazı Orkide Taksonlarında Labellum Mikromorfolojisi
  Mehmet AYBEKE 27 Nis 2021
 • The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Physical, Chemical and Technological Properties of Flour in Bread Wheats (Triticum aestivum L.)
  Mustafa KURT, Halef DİZLEK 29 Nis 2021
 • Fatty Acid Composition in Yersinia ruckeri Strains Isolated from Rainbow Trout Farms
  Ünal İSPİR, Mikail ÖZCAN, Muammer KIRICI 4 May 2021
 • Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Momordica charantia and Datura stramonium
  Mehlika ALPER, Cennet ÖZAY 5 May 2021
 • Akdeniz İklim Kuşağında, Sulamadan Dönen Suların Sulamada Kullanılmasının Taban Suyu Kalitesi ve Derinliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Aşağı Seyhan Ovası Yemişli Sulama Sahası Örneği
  Harun KAMAN, Mahmut ÇETİN, Sertan SESVEREN 5 May 2021
 • Sulama Performans Göstergeleri ve TOPSİS Yöntemi ile Asi Havzası Sulama Birliklerinin Analizi
  Şaban ÇİFÇİ, Hasan DEĞİRMENCİ 5 May 2021
 • Kastamonu’da Yetiştirilen Ala Erik ve Ala Erikten Elde Edilen Üryani Eriğinde Isıl İşlemin Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi
  Deren TAHMAS KAHYAOĞLU 6 May 2021
 • Rezene ve Defne Uçucu Yağ Karışımlarının Kimyasal Bileşenlerinin ve Servi Sürgün Uç Yanıklığı Hastalık Etmeni Pestalotiopsis funerea’ya Karşı Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Merve KARA, Musa TÜRKMEN, Soner SOYLU 6 May 2021
 • Nutrient Content of Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Grown on Some Local Lignocellulosic Wastes
  Mehmet AKYÜZ, Şule İNCİ, Sevda KIRKBAĞ 6 May 2021
 • Evaluation of the effects of pomegranate juice on hepato-nephrotoxicity in male rats exposed to aluminum
  Harun ÇİFTÇİ, Çiğdem ER ÇALIŞKAN, Fatih KAR, Ahmet ÖZKAYA, Kenan GÜÇLÜ 7 May 2021
 • Anason Tohumu İlavesinin Yumurtacı Tavukların Performans, İç ve Dış Yumurta Kalite Özellikleri ve Yumurta Sarısı Kolesterol Konsantrasyonuna Etkisi
  Erkan ÇINAR, Asuman ARSLAN DURU 7 May 2021
 • Investigation of Morphological Characteristics of Pubic lice (Pthirus pubis, Linnaeus, 1758)
  Ekrem KİREÇCİ 16 May 2021
 • Cytotoxic and genotoxic influences of oxyfluorfen on the somatic cells of Allium cepa
  Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 20 May 2021
 • Evaluation of Biofungicides For Control Of Powdery Mildew Disease [Leveillula taurica (Lev.) Arm.] of Pepper
  Şerife Evrim ARICI, Ramazan ÖZKAYA 20 May 2021
 • EFFECTS OF GYTTJA APPLICATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF ACIDIC SOILS
  Kadir SALTALI, Zekeriya KARA 26 May 2021
 • The Effect of Talaromyces funiculosus ST976 Isolated from Pistacia vera Rhizosphere on Phosphorus Solubility in Soil Samples with Different Physicochemical Properties
  Abdullah EREN 26 May 2021
 • Bulb Induction on Madonna Lily Stems and Three Years Growing Performance of the Bulblets
  Dursun KURT, Ömer ÇALIŞKAN, Cüneyt ÇIRAK 26 May 2021
 • Length-Length, Length-Weight Relationships and Condition Factor of Oxynoemacheilus seyhanensis (Bănărescu, 1968)
  Burak SEÇER, Atta MOULUDİ-SALEH, Soheil EAGDERİ, Erdogan ÇİÇEK, Sevil SUNGUR 27 May 2021
 • Cytogenetic analysis of Alburnus escherichii (Synonym Alburnus nasreddini) (Teleostei: Leuciscidae) in Turkey
  Zafer ALPASLAN, Atilla ARSLAN 27 May 2021
 • A New Method for Relaxing to Dry Insects
  Mürşit Ömür KOYUNCU, Murat KÜTÜK 27 May 2021
 • Noise Exposure in Olive Harvest Mechanization
  Seçil ÖZKUL, Sarp Korkut SÜMER 30 May 2021
 • Vertical distribution of Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei (Sher et Allen) Pratylenchus neglectus (Rensch) Filipjev & Schuurmans Stekhoven (Tylenchida: Pratylenchidae)) and Stem and Bulb nematode Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) (Tylenchida: Anguinidae) on chickpea growing areas in Turkey
  Tohid BEHMAND, Ece Börteçine KASAPOĞLU ULUDAMAR, Ibrahim ELEKCİOĞLU 11 Haz 2021
 • Effect of Some Quince Rootstocks on Inflorescence Properties, Flowering and Fruit Set in Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.)
  Sibel AKKUŞ, Atila Aytekin POLAT 11 Haz 2021
 • Determination of phenolic content of different bark extracts from three Pinus spp. grown in Giresun (Turkey) Province by HPLC-DAD and investigation of their antioxidant activities
  Ayça AKTAŞ KARAÇELİK, Mehmet Emin ŞEKER, Mustafa KARAKÖSE 14 Haz 2021
 • Farklı Tekniklerle Üretilen Maraş Tarhanalarındaki Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi
  Doğanay YÜKSEL, Ahmet Levent İNANÇ 17 Haz 2021
 • The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Rheological Characteristics of Flour in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)
  Mustafa KURT, Halef DİZLEK 17 Haz 2021