Kabul Edilmiş Makaleler

 • Investigation of the Cytotoxic Effect of Ethyl Pyruvate on Various Cancer Cell Lines
  Elif AYAZOGLU DEMİR , Selim DEMİR , İbrahim TURAN 1 Haz 2020
 • Effects of Ozoned Irrigation Water and Temperature on Germination and Seedling Development of Hungarian Vetch (Vicia pannonica) Seed
  Ömer Süha USLU , Adem EROL , Osman GEDİK , Ali Rahmi KAYA , Fatma AKBAY 2 Haz 2020
 • Evaluation of Cytotoxic Effect of Onosma armeniacum Extract on Various Cancer Cells
  Selim DEMİR , Elif AYAZOGLU DEMİR , İbrahim TURAN , Ufuk ÖZGEN 18 Haz 2020
 • Effects of Genotype, Sowing Time and Seed Fungicide Pre-Treatments on Root and Crown Rot and Grain Yield in Bread Wheat
  İsmet BAŞER , İlker GİDER , Oğuz BİLGİN , Alpay BALKAN 22 Haz 2020
 • SSebze Tipi Sakız Fasulyesinde Tuza Toleranslı Genotiplerin Araştırılması
  Sevim AKÇURA 30 Haz 2020
 • Effects of Farm Manure, Vermicompost and Plant Growth Regulators on Yield and Fruit Quality in Watermelon
  Ceren Ayşe BAYRAM , Gökhan BÜYÜK , Armagan KAYA 30 Haz 2020
 • Orta Anadolu Kuru Şartlarında Ekmeklik Buğdayda Optik Sensöre Dayalı Mevsim İçi Azotlu Gübre Kalibrasyon Optimizasyonu
  Erdinc SAVASLI , Oğuz ÖNDER , Cemal CEKİC , Hasan Müfit KALAYCI , Ramis DAYIOĞLU , Yaşar KARADUMAN , Fatma YILMAZ , Nesim DURSUN , Sait GEZGİN 30 Haz 2020
 • Muş İlindeki Besi İşletmelerinde Memnuniyet ve Etkileyen Faktörler
  Galip BAKIR , Mustafa KİBAR 30 Haz 2020
 • Insecticidal Efficacy of Native Diatomaceous Earth against Potato Tuber Moth, [Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)], Pupae
  Turgut ATAY , Mustafa ALKAN , Sait ERTÜRK 30 Haz 2020
 • Türkiye’de İpek Böcekçiliğinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve Kümeleme Analizleri ile İncelenmesi
  Duran GÜLER 30 Haz 2020
 • Türkiye’deki Anadolu Çöl Sıçanı Meriones tristrami (Mammalia: Rodentia) Altpopulasyonlarında Yayılışa Bağlı Biyometrik Farklılaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme
  Nuri YİĞİT , Ercüment ÇOLAK , Fulya SAYGILI YİĞİT , Reyhan ÇOLAK , Derya ÇETİNTÜRK 30 Haz 2020
 • Prediction of Egg Weight Using MARS data mining Algorithm through R
  Demet ÇANGA , Esra YAVUZ , Ercan EFE 30 Haz 2020
 • Geleneksel Yaprak Peynirinin Bazı Karakteristik Özellikleri
  Bilal KESKİN , Şerafettin ÇELİK 2 Tem 2020
 • Lemon Peel Extract for Synthesizing Non-Toxic Silver Nanoparticles through One-Step Microwave-Accelerated Scheme
  Israt JAHAN , İbrahim IŞILDAK 3 Tem 2020
 • Alpha-synuclein’ in PreNAC(46-56) Fibril Bölütünün Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile Konformasyonel Değerlendirmesi
  Hakan ALICI 3 Tem 2020
 • Sulugöl (Tokat-Niksar) Çevresi Rekreasyon Alanına Yönelik Öneri Peyzaj Tasarımı
  Nurhan KOÇAN , Gizem CENGİZ GÖKÇE 4 Tem 2020
 • Italia Üzüm Çeşidinde Salkımlarda Torbalama Uygulamalarının Olgunluk, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Onur ERGÖNÜL , Serkan AYDIN , Cengiz ÖZER , Zeliha ORHAN ÖZALP , Ahmet Semih YAŞASIN , Mehmet GÜLCÜ , İlknur KORKUTAL 4 Tem 2020
 • Elazığ Koşullarına Uygun Kuru Fasulye Çeşitlerinin Araştırılması
  Leyla İDİKUT , Tolga KARABACAK 4 Tem 2020
 • Response of Germination and Seedling Development of Cotton to Salinity under Optimal and Suboptimal Temperatures
  Nurgül ERGİN , Engin KULAN , Mehmet Akif GÖZÜKARA , Muhammed Fatih KAYA , Şaban Özgür ÇETİN , Mehmet Demir KAYA 4 Tem 2020
 • Sumbas İlçesi Koşullarında Yetiştirilen Yerel Cin Mısır (Zea mays everta) Popülâsyonlarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
  Leyla İDİKUT , Mustafa ÖNEM , Gülay ZULKADİR 4 Tem 2020
 • Isıtmasız Sera Koşullarında Yapılan Yenidünya Aşılarında Aşı Başarısının Belirlenmesi
  Atila Aytekin POLAT 4 Tem 2020
 • Erkenci Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Embriyo Kültürü ve Embriyo Canlılığı Üzerine Çalışmalar
  Onur ERGÖNÜL , Cengiz ÖZER , Zeliha ORHAN ÖZALP, Tamer UYSAL , İlknur KORKUTAL 9 Tem 2020
 • Effect of Rhizospheres Bacteria Isolated from Kahramanmaraş Pepper Fields Against Phytophthora capsici
  Zeynep Hümeyra ARDIÇ , Mustafa KÜSEK , Ceyda CEYHAN 9 Tem 2020
 • Acoustical Investigation of Bats in Selçuklu District of Konya Province
  Mesut BAŞ , Atilla ARSLAN 9 Tem 2020
 • The Use of Fourier-Transform Infrared Spectroscopy to Determine Potential Starch-based Prebiotics
  Rafig GURBANOV , Sinem TUNÇER 9 Tem 2020
 • The Nexus Between Pilfering Menace and Crop Farmers’ Income Shock: Evidence From Nigeria
  Theophilus Miebi GBİGBİ 9 Tem 2020
 • Doğal ve Mekanik Yöntemlerle Kurutularak Farklı Şekillerde Paketlenen Hamsi Balıklarında (Engraulis encrasicolus L., 1758) Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi
  Fatih YAVUZ , Mehmet ERDEM , Bayram KÖSTEKLİ , İrfan KESKİN , Asiye EYUBOĞLU 9 Tem 2020
 • Benchmarking of the Effects of Salinity on Antioxidant Enzymes Activities, Lipid Peroxidation and H2O2 Levels in the Leaves of Two Zinnia Species
  Sara YASEMİN , Ayşin GÜZEL DEĞER DEĞER, Sertan ÇEVİK , Nezihe KÖKSAL 9 Tem 2020
 • Osmaniye ili Nar Bahçeleri'nde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’nin Mevsimsel Popülasyon Dalgalanmaları ve Zarar oranları
  Nihat DEMİREL , Murat ÇARDAK 9 Tem 2020
 • Variation of Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genotypes
  Yusuf ŞAVŞATLI , Aysel ÖZCAN , Oğuzhan CİVELEKOĞLU 9 Tem 2020
 • Doğal Mantar Tricholoma imbricatum’un Antioksidan Potansiyeli ve Element İçerikleri
  Celal BAL 17 Tem 2020
 • Effect of Sex on Fattening Performance and Carcass Characteristics in Kivircik Lambs
  Mehmet KOYUNCU , Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ , Serdar DURU , Önder CANBOLAT 18 Tem 2020
 • Myxomycetes Diversity of Batman Province and Hasankeyf district
  Hayri BABA , Betül ALTAŞ , Mustafa SEVİNDİK 18 Tem 2020
 • İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısı ile Süt Amiloid A, Elektriksel İletkenlik ve pH Arasındaki İlişkiler
  Mürüvvet DÜZ , Yağmur Nil DOĞAN , İlkay DOĞAN 18 Tem 2020
 • The Effect of Some Parameters on the Production of L(+) Lactic Acid Using Wheat wastewater by Rhizopus oryzae NRRL-395
  Ali GÖÇERİ , Mehmet Hakkı ALMA , Yekta GEZGİNC , Eyyüp KARAOĞUL 18 Tem 2020