Cilt: 23 - Sayı: 2

Yıl: 2020

ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)

Araştırma Makalesi

22. Üreticilerin Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Uygulamalarına Bakışı ve Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi

21082

Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)

      88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149