Kabul Edilmiş Makaleler

 • Rhododendron luteum Yaprak Ekstraktının İnsan Kanser Hücre Serilerindeki Sitotoksik Etkisi
  Selim DEMİR, Ibrahim TURAN, Yuksel ALIYAZICIOGLU 19 Haz 2018
 • Renal İskemi-Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stres Hasarının Pankreas Üzerine Etkisi: Doza Bağımlı Borik Asitin Rolü
  Hakan ŞENTÜRK, Fatih KAR, Ceyhan HACIOĞLU, Güngör KANBAK 25 Haz 2018
 • Kuzuların Gelişimi Üzerine Koyunların Doğum Dönemindeki Vücut Kondisyonu ve Canlı Ağırlığın Etkisi
  Mehmet Koyuncu, Şeniz Öziş Altınçekiç, Serdar Duru, Yağmur Duymaz, Merve Karaca 25 Haz 2018
 • Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
  MEHMET YALÇIN, Kerim Mesut Çimrin 4 Tem 2018
 • Kahramanmaraş-Elmalar Yeşil Kuşak Ek-3 Plantasyon Sahasında Görülen Biyotik ve Abiyotik Zararlıların Tespiti
  Bulent Laz, Emre Babur, Durdu Mehmet Akpınar, Sakine Serap Avgın 4 Tem 2018
 • Türkiye'nin Gelişmiş ve Sanayileşmiş İllerindeki Yaygın Kuş Kompozisyonu, Bolluğu ve Dağılımı
  Esra Per 16 Tem 2018
 • Melatonin’in Kanatlı Hayvanlarda Önemi
  suleyman calislar, Beyhan YETER, Ahmet ŞAHİN 16 Tem 2018
 • Mutki (Bitlis-Türkiye) Ballarının Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  Oğuz Ayhan Kireçci, Ayşe Dilek ÖZŞAHİN 16 Tem 2018
 • Türkiye Kestane Piyasasındaki Gelişmeler
  Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ 6 Ağu 2018