Kabul Edilmiş Makaleler

 • Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
  MEHMET YALÇIN, Kerim Mesut Çimrin 4 Tem 2018
 • Türkiye Kestane Piyasasındaki Gelişmeler
  Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Nevra ALHAS EROĞLU, Bakiye KILIÇ TOPUZ 6 Ağu 2018
 • Effect Of Combination of Solarization and Soil Fumigation on Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) in Greenhouses
  Adem Özarslandan, Refik Bozbuga, Dilek Dinçer 3 Eyl 2018
 • Farklı Azot Dozlarının İtalyan Çiminin (Lolium multiflorum westerwoldicum Caramba) Ot Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Emine BUDAKLI ÇARPICI, Bülent Barış Aşık, Semih Özdemir 3 Eyl 2018
 • Türkiye’de Domates Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü
  İsmail Güvenç 3 Eyl 2018
 • Rhizobakteri İzolatlarının Kırmızı Biberin (Capsicum annuum L.) Verim ve Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri
  Ümran TELEK, İrfan Ersin AKINCI, Mustafa KÜSEK 10 Eyl 2018
 • Su ve Arazi Tabanlı Rekreasyon Olanaklarının Belirlenmesi: Ankara Güneyi Alt Havzası Örneği
  Emel Baylan, Zuhal DİLAVER, Ayşe DEMİR, Ekin OKTAY 10 Eyl 2018
 • The Effect of Cuttings Stages on Components and Content of Essential Oils from Salvia viridis L.
  Belgin COŞGE ŞENKAL 10 Eyl 2018
 • Yem Bezelyesi Silajlarında Karbonhidrat Kaynağı Olarak Melas Kullanılma Olanakları
  Önder Canbolat, Kadir Cem AKBAY, Adem KAMALAK 1 Eki 2018
 • Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Çilek Serasında Çilek Yaprak Nematodu (Aphelenchoides fragariae) (Nemata: Aphelenchida)’nun Tespiti
  Adem Özarslandan 1 Eki 2018
 • Tüketicilerin Organik Tarım Ürünlerine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Nermin Bahsi, Ali Doğan Akça 1 Eki 2018
 • Performance of Wheat (Tricticum avestium L.) as Influenced By Application of Single Super Phosphate Alone and In Combination with Different Organic Fertilizers In Calcareous Soil of Swabi, Pakistan
  Aftab Jamal 8 Eki 2018
 • Primula vulgaris Çiçek Ekstraktının Antioksidan Özellikleri ve İnsan Kanser Hücre Serileri Üzerindeki Sitotoksik Etkisi
  Selim DEMİR, İbrahim Turan, Yüksel Aliyazıcıoğlu 15 Eki 2018