Kabul Edilmiş Makaleler

 • Astragalus diphtherites FENZL var. diphtherites and Astragalus gymnalopecias RECH. FIL’in gövde ve kök kısımlarından farklı çözücüler ile elde edilen özütlerin invitro antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi
  Cumali KESKİN, Hasan Çetin ÖZEN, Zuhal TOKER, Göksel KIZIL, Murat KIZIL 14 Ağu 2017
 • Kara Asker Sineği Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
  Sırrı Kar, Hasan Ersin Şamlı, Levent Arın 15 Ağu 2017
 • Bitkilerde Melatonin ve Üstlendiği Görevler
  Gökçen Yakupoğlu, Şebnem Köklü, Ahmet Korkmaz 19 Ağu 2017
 • In vitro Şartlar Altında 'Bursa Siyahı' (Ficus carica L.) İncir Çeşidinin Morfolojisi Üzerine Tuzun Etkisi
  yelda emek 23 Ağu 2017
 • In Vitro Koşullarda Ceratophyllum demersum L.’un Krom (III) Akümülasyonunun Araştırılması
  Muhammet Doğan, Mehmet Karataş, Muhammad Aasim 9 Eyl 2017
 • Laktasyon Eğrileri Modellemesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) Yöntemi Uygulaması
  Hikmet Orhan, Emine Çetin Teke, Zübeyde Karcı 11 Eyl 2017
 • Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Av Gücü ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi
  Tuğrul Zahit Alıçlı, Didem Göktürk, Tomris Deniz 19 Eyl 2017
 • Doğu Kayını Meşceresindeki Farklı Sosyal Sınıftaki Ağaçlarda Günlük Ekofizyolojik Tepkiler
  Ali Kemal Özbayram, Şemsettin Kulaç 3 Eki 2017
 • Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca (Holştayn) Sığırlarda Bazı Süt Verimi Özellikleri ve İlişkili Genlerin Ekspresyonu
  Fatih YILDIRIM, Selçuk ÖZDEMİR, Ahmet YILDIZ 23 Eki 2017
 • Hatay ili Kırıkhan –Reyhanlı Bölgesi Çayır-Mera Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
  MEHMET YALÇIN, K. Mesut Çimrin, Yusuf Tutuş 1 Kas 2017
 • Alternatif Tahıl: Eskinin Unutulmuş Yeni Bitkisi Tef (Eragrostis teff [Zucc.] Trotter)
  Sarı Uğur, iskender Tiryaki 12 Kas 2017
 • Türkiye’nin Siyah Yediveren Gülleri
  Hasan Özçelik 14 Kas 2017
 • FARKLI SAMANLARDA LİGNİN PEROKSİDAZ ENZİMİ KULLANIMININ YEM DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Abdiwali MOHAMOUD ABDI, Ünal KILIÇ 27 Kas 2017
 • Eskişehir, Sakarya ve Düzce İllerinden Topraksolucanı (Clitellata, Annelida) Kayıtları
  İbrahim Mete Mısırlıoğlu, Osman ŞEN, Veli TEMEL 4 Ara 2017
 • Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yönetimi
  Kenan OK, Yusuf Ziya Tengiz 5 Ara 2017
 • Kevar Depresyonu’nda (İran) Arazi Kullanımındaki Değişimler ile Kuraklık Arasındaki İlişkiler
  Ali Torabi Haghighi, Mehmet Emin Sönmez, Nasim Fazel, Bjorn Klove 5 Ara 2017
 • Türkiye’de Doğu Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde Yarı Parazit Bitki Türlerin Konakları ve Simptomların Araştırılması
  Tamer Üstüner 12 Ara 2017
 • Blatella germenica'nın erginlerinde iki fungal izolata karşı eikozanoidlerin nodülasyon reaksiyonları üzerine olan fonksiyonu
  Hasan Tunaz, Ali Arda IŞIKBER, Mehmet Kubilay ER 12 Ara 2017
 • Fetuin O-glikanlarının, Bioaktif N-Glikanların Yeni Endo-B-N-asetilglukozaminidaz Tarafından İzole Edilmesindeki Katkısının Belirlenmesi
  Sercan Karav 15 Ara 2017
 • Üç Farklı Tentyria Türünün Makroskopik ve Histolojik Testis Yapıları
  Gamze Turgay İzzetoğlu, Mehtap Gülmez 20 Ara 2017
 • Açık Kaynaklı Donanım ile Bulut Tabanlı ve Düşük Maliyetli Bir Çevre Koşulları İzleme Sisteminin Seralarda Uygulanabilirliği
  Ali Çaylı, Adil Akyüz, A. Nafi Baytorun, Sait Üstün 7 Oca 2018
 • Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
  Gamze Aydın Eryılmaz, Osman Kılıç 15 Oca 2018
 • Tanenler ve Kanatlı Hayvan Beslemede Etkileri
  Süleyman ÇALIŞLAR 15 Oca 2018
 • Meloidogyne javanica ve Meloidoyne incognita Kök-ur Nematodlarının Bazı Yağlık Zeytin ve Badem Çeşitlerindeki Saldırganlıklarının Belirlenmesi
  Ramazan Çetintaş, Ramazan Soydan, Tolga Tolga Gürkan, Neziha Gamze Akbay 15 Oca 2018
 • Kuraklık ve Tuz Streslerine Maruz Kalan Tütün (Nicotiana tabacum L. ) Bitkisinde Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Melatoninin Etkileri
  Armağan KAYA, Memet İnan 19 Oca 2018
 • Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi (Lobesia botrana Denis Et Schiffermüller)’nin Zarar Durumunun Belirlenmesi
  MAHMUT MURAT ASLAN, GÜLSER CANDAN 19 Oca 2018
 • Türkiye’den İki Yeni Dikenli Dianthus Türü (Caryophyllaceae)
  Ergin Hamzaoğlu, Murat Koç, İlker Büyük 5 Şub 2018
 • Türkiye'de Mısırda İstilacı Bir Zararlı: Chilo partellus (Swinhoe, 1885) (Lepidoptera: Crambidae)
  Sevcan Öztemiz, Vahdettin Akmeşe 7 Şub 2018
 • Tokat’tan yeni bir lignikol mantar kaydı: Lachnum subvirgineum Baral
  Hakan IŞIK, İbrahim TÜRKEKUL 7 Şub 2018
 • Farklı Ağır Metallerin (Mn, Mg, Cd, Fe) Saccharomyces cerevisiae Mayasında Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri
  Oğuz Ayhan Kireçci 13 Şub 2018
 • Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR(1)-BEKK GARCH Modeli ile Tahmin Edilmesi
  Faruk URAK, Gürkan BOZMA, Abdulbaki Bilgiç 20 Şub 2018
 • Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri
  Recep AYDIN, Mete YANAR, Abdulkerim DİLER, Rıdvan KOÇYİĞİT, Olcay GÜLER, Mehmet AVCI 20 Şub 2018
 • Anchusa azurea Miller var. Azurea Bitkisinin Biyoaktif Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Rakımın Etkisi
  zehra tuğba murathan, Musa Özdinç 21 Şub 2018