Özel Sayı

Cilt: 21 - Sayı:

Özel Sayı Yıl: 2018

ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)

Araştırma Makalesi

3. Tohum Dış Ticaretinde Rekabet Gücünün Analizi ve Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

10. Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Sektöre Bakış ve Beklentileri

DERLEME MAKALE (Review Article)

  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download